Blog: Zarzadzanie projektami | Projekty w organizacji

Dojrzałość organizacyjna i model P3M3®

Dojrzałość organizacyjna i model P3M3®
  • 820 views

Jedną z najczęstszych przyczyn porażek organizacji jest brak tzw. ładu organizacyjnego.

Udostępnij!

Jedną z najczęstszych przyczyn porażek organizacji jest brak tzw. ładu organizacyjnego. Pojęcie to, po angielsku określane jako „projectivity” lub „governance”, a po polsku zwane również dojrzałością projektową, oznacza powiązanie między wszystkimi obszarami działalności organizacji lub firmy i spójne zarządzanie nimi. Organizacja rzadko kiedy bowiem działa tylko w sferze tego, z czego żyje, ale funkcjonuje również w sferze rozwoju.

Zmiany zachodzące w organizacjach bardzo często zostają przesłonięte dziennymi aktywnościami. Odsuwanie problemów na dalszy plan to powszechne zjawisko, dlatego istotne jest szukanie takiego sposobu łączenia pewnych obszarów organizacji, żeby żaden z nich nie był ignorowany. Można to przedstawić jako ład, w którym z jednej strony zachodzą bieżące operacje, a z drugiej strony jest miejsce na zmiany i rozwój – wszystko jest jednak połączone w ramach jednej strategii.

Przez dojrzałość organizacji należy więc rozumieć stopień władania nad procesami zachodzącymi w firmie – dotyczą one wytwarzania produktów, zarządzania na poziomie operacyjnym, jak też zarządzania na poziomie strategicznym. Istnieje szereg powodów, dla których należy badać dojrzałość organizacji:

  • Organizacje o niskim poziomie dojrzałości mogą czasem dostarczać znakomitych projektów i programów; niestety, kierownictwo pracuje w nich w trybie reaktywnym, skupia się na bieżących sprawach, terminy i budżety są przekraczane, a w przypadku nieprzekraczalnej daty zwykle cierpi jakość (lub przekraczane są koszty).
  • Organizacje o wysokim poziomie dojrzałości posiadają ustandaryzowane procesy zarządzania programami i projektami.
  • Działania są podejmowane zgodnie z planami i zdefiniowanymi procesami.
  • Procesy są ciągle aktualizowane w oparciu o uzasadnienie biznesowe.
  • Role i odpowiedzialności są zdefiniowane i znane w całej organizacji.
  • Dojrzała organizacja realnie patrzy na rzeczywistość.

Rozwiązaniem jest model dojrzałości P3M3® (Portfolio, Programme and Project Management), obejmujący trzy niezależne modele: zarządzanie portfelem, programami i projektami. P3M3® daje spojrzenie na 7 perspektyw, które odpowiadają na pytanie, czy dobrze kontrolujemy projekty jako całość.