Blog: Cloud computing | Ms azure | Systemy microsoft | Ms azure 2

Co nowego w Microsoft Azure?

Co nowego w Microsoft Azure?
  • 265 views

Ktoś kiedyś powiedział, że w usługach chmurowych nie ma nic tak stałego i pewnego, jak ciągłe zmiany – zdecydowanie miał rację 😊 W związku z tym chciałbym przedstawić Wam kilka ostatnich i moim zdaniem najciekawszych innowacji.

Udostępnij!
  1. Uproszczony przepływ pracy dzięki bezpośredniemu przesyłaniu dysków zarządzanych Azure – w przypadku przesyłania lokalnego dysku VHD bezpośrednio na pusty dysk zarządzany lub kopiowania dysku zarządzanego do innego regionu platformy Azure w celu migracji regionalnej.

 

  1. Przyrostowe migawki dysków – umożliwiają tworzenie natychmiastowych kopii zapasowych zarządzanych dysków. W przeciwieństwie do rozliczanych za pełny rozmiar migawek bieżących, w przyrostowych  zmiany na dyskach nalicza się od ostatniej migawki.

 

  1. Integracja centrum zabezpieczeń platformy Azure z centrum administracyjnym systemu Windows – od teraz można dodawać serwer z Windows Admin Center do usługi Azure Security Center oraz wyświetlać alerty zabezpieczeń i zalecenia bezpośrednio w środowisku centrum Windows Admin Center.

 

  1. Dostępność usługi Azure Private Link dla usług w Azure. Usługa ta opiera się na najwyższej klasie funkcji zdefiniowanych przez oprogramowanie (SDN). Możesz połączyć się z prywatnym punktem końcowym z tej samej sieci wirtualnej, równorzędnej sieci wirtualnej w tym samym regionie lub za pośrednictwem połączenia sieć – sieć między różnymi regionami. Dostępne są również usługa ExpressRoute, prywatna komunikacja równorzędna oraz tunelowanie sieci VPN do łączenia się w środowisku lokalnym.

 

  1. Funkcja resetowania protokołu TCP w przypadku upłynięcia limitu czasu bezczynności w usłudze Azure Load Balancer.Informuje aplikacje o przerywaniu połączeń przez usługę Load Balancer w warstwie Standard z powodu przekroczenia limitu czasu bezczynności. Po włączeniu tej funkcji, w przypadku przekroczenia wspomnianego limitu, usługa Load Balancer w warstwie Standard wygeneruje pakiet resetowania protokołu TCP zarówno po stronie klienta, jak i serwera połączenia TCP. Pozwala to zapewnić bardziej przewidywalne zachowanie aplikacji, jak również wykrywać przerwanie połączenia, usuwać wygasłe połączenia oraz inicjować nowe.

 

  1. Azure Security Center – ochrona usługi Azure Kubernetes Service. Security Center identyfikuje zasoby AKS i klasyfikuje je z klastrów do poszczególnych maszyn wirtualnych. Stale monitoruje konfigurację klastrów Kubernetes i konfiguracji Dockera oraz generuje zalecenia dotyczące zabezpieczeń.

 

  1. Integracja między regionalną siecią wirtualną a usługą App Service. Funkcjonalność ta obsługuje wysyłanie wszystkich wywołań wychodzących do sieci wirtualnej. Umożliwia dostęp do punktów końcowych innych niż RFC1918 za pośrednictwem sieci wirtualnej oraz zabezpieczanie całego ruchu wychodzącego  z aplikacji internetowej..

 

  1. Protokół IPv6 dla sieci wirtualnej platformy Azure. Obsługa protokołu IPv6 w sieci wirtualnej platformy Azure i w Internecie umożliwia ekspansję na rozwijające się rynki mobilne oraz Internetu Rzeczy dzięki aplikacjom opartym na platformie Azure. Rozwiązuje także problem wyczerpania IPv4 we własnych sieciach korporacyjnych.

Mam nadzieję, że wybrane przeze mnie usługi okażą się dla Ciebie interesujące. Jeśli tak  – zachęcam do zapoznania się z ich szczegółowymi opisami w dokumentacji na stronach Microsoft.