Blog: Systemy cisco

Trendy sieciowe w czasach niepewności. Co mówi nam Cisco 2021 Global Networking Trends Report?

Trendy sieciowe w czasach niepewności. Co mówi nam Cisco 2021 Global Networking Trends Report?
  • 643 views

Na czym polega optymalne podejście do współczesnego biznesu i w jaki sposób je osiągnąć? Jak zarządzać w czasach chronicznej niepewności, na jakich praktykach oprzeć funkcjonowanie przedsiębiorstwa, by zapewnić mu odporność na pojawiające się wstrząsy? Ciekawe odpowiedzi na te pytania można odnaleźć w najnowszym raporcie Cisco 2021 Global Networking Trends Report.

Udostępnij!

Trendy sieciowe w czasach niepewności. Co mówi nam Cisco 2021 Global Networking Trends Report?

Świat się zmienia, więc my także musimy. Wpływ pandemii na biznes.

Kiedy rok temu czołówki programów informacyjnych na całym świecie zaczęły obiegać kolejne doniesienia o rozprzestrzenianiu się nowego, nieznanego wirusa, a rządy na wszystkich kontynentach w pośpiechu starały się wprowadzać kolejne obostrzenia i środki bezpieczeństwa, dotychczasowa rzeczywistość zachwiała się w posadach. Pandemia Covid-19 zmieniła funkcjonowanie całych społeczeństw, odciskając swoje piętno również na życiu gospodarczym.

W związku z ustanowioną zasadą dystansu społecznego firmy musiały błyskawicznie przestawić się na tryb pracy zdalnej, a postępująca już od dawna cyfryzacja kolejnych branż i aktywności ekonomicznych gwałtownie przyśpieszyła. Konieczne stało się zastosowanie nowych narzędzi i strategii, które mogły umożliwić wyjście obronną ręką z trwającego kryzysu, a także przygotować organizacje na następne.

Na czym polega optymalne podejście do współczesnego biznesu i w jaki sposób je osiągnąć? Jak zarządzać w czasach chronicznej niepewności, na jakich praktykach oprzeć funkcjonowanie przedsiębiorstwa, by zapewnić mu odporność na pojawiające się wstrząsy? Ciekawe odpowiedzi na te pytania można odnaleźć w najnowszym raporcie Cisco 2021 Global Networking Trends Report.

Zwinność i elastyczność organizacyjna.

Wydarzenia ostatniego roku oraz wyzwania takie jak cyberprzestępczość i wycieki danych, awarie infrastruktury, katastrofy naturalne, czy niebezpieczne zmiany klimatyczne, nie pozostawiają żadnych wątpliwości –  współczesne zarządzanie musi być zwinne. W obliczu narastających zagrożeń dotychczasowe tradycyjne metody okazują się niewystarczające; w miejscu polegającej na stałej zdolności dostarczania produktów i usług ciągłości biznesowej powinna pojawić się nowa, wpisująca się w zwinne założenia, właściwość, czyli elastyczność biznesowa.

Istotą elastyczności biznesowej (nazywanej również elastycznością firmy lub elastycznością przedsiębiorstwa) jest potencjał przystosowywania się do zmiennych warunków oraz stałe przygotowanie na to, co niespodziewane i zaskakujące. Podstawowymi instrumentami osiągania elastyczności są współcześnie złożone technologie, w tym między innymi niezwykle istotne technologie sieciowe. Obecnie to właśnie sieć tworzy jedyną w swoim rodzaju architekturę, która łączy rozproszonych użytkowników i aplikacje, umożliwiając im pracę oraz wytwarzanie wartości, podobnie zatem jak inne elementy, musi działać probiznesowo i elastycznie.  Cisco 2021 Global Networking Trends Report wyróżnia kilka kluczowych zwinnych i elastycznych trendów o największym znaczeniu dla zapewnienia organizacji powodzenia w trudnych czasach i pełnego wykorzystania przez nią sieciowych możliwości. Wymieńmy najważniejsze z nich.

  1. Trend pierwszy – bezpieczeństwo pracowników zdalnych i bezpieczeństwo danych w pracy zdalnej.

W nowoczesnych i kreatywnych branżach takich jak IT praca zdalna występowała już wcześniej, czasami na zasadzie swoistego benefitu albo przywileju, pandemia jednak rozpowszechniła ją na ogromną skalę. Obserwatorzy rynku zgodnie twierdzą, że zostanie ona z nami na dłużej, a oczekiwany przez wielu powrót do biur często będzie najwyżej częściowy.

Przeniesienie się pracowników do domów wymaga zastosowania odpowiednich środków ochronnych oraz wprowadzenia wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń i danych. Cyberprzestępcy nie śpią, a poza biurami infrastruktura jest zazwyczaj mniej przygotowana na różnego rodzaju zagrożenia, tym bardziej należy zatem zadbać o kilka podstawowych spraw, takich jak stosowanie sieci VPN, która szyfruje dane i sprawia, że wszystkie nasze czynności pozostają niewidoczne.

Bardzo przydatne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo w pracy zdalnej to uwierzytelnianie wielopoziomowe aplikacji (Multi-factor authentication)  – ma ono chronić przed włamaniami poprzez konieczność kilkukrotnego potwierdzania swojej tożsamości, na przykład za pomocą odpowiednio skonfigurowanych urządzeń bądź specjalnych, otrzymywanych drogą e-mailową, kodów. Taka metoda w ogromnym stopniu ogranicza niebezpieczeństwo wrogiego przejęcia naszych firmowych kont i programów, warto zatem wdrożyć ją już na samym początku pracy zdalnej.

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się koncepcja SASE (Secure Access Service Edge), czyli takiego modelu architektury sieciowej, w którym mechanizmy bezpieczeństwa łączą się z aplikacjami chmurowymi. Podsumowując ten wątek, wypada stwierdzić, że ogromna część działań zwiększających bezpieczeństwo pracy zdalnej oraz wykonujących ją osób jak najbardziej może być wdrożona przez samych „nietechnicznych” użytkowników. Czynności te są niezbędnym uzupełnieniem zaawansowanej pracy eksperckiej, wykonywanymi po prostu na innym poziomie odpowiedzialności i decyzyjności.

Dowiedz się więcej na szkoleniach:

SVPN Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks 
SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine v3.0
CBROPS Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals
Cisco Webex – kompleksowe narzędzie do pracy zdalnej
SCOR Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies

  1. Trend drugi – bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Mimo że praca zdalna przeżywa obecnie ogromny rozkwit i w jakiejś postaci pozostanie stałym elementem naszego życia, firmy nie chcą całkowicie zrezygnować z fizycznej współobecności pracowników w pomieszczeniach biurowych, która jest korzystna m.in. dla integracji zespołów. W związku ze zmienionymi warunkami tak zwanej „nowej normalności” również ta sfera musi jednak przejść pewne przeobrażenia.

Niektóre organizacje wprowadzają ograniczające ryzyko transmisji koronawirusa i zwiększające poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy rozwiązania jak systemy monitorujące zachowywanie dystansu czy raportujące nadmierną bliskość, alerty o stanie zdrowia, kamery termiczne, zaawansowane filtrowanie powietrza bądź bezdotykowe windy. Są to często technologie inteligentne i oparte na Internecie Rzeczy, zatem w każdym takim wypadku po raz kolejny kluczowe okazują się uwarunkowania sieciowe. Sieć trzeba ustawicznie testować, tak aby mogła radzić sobie z występującymi obciążeniami i zapewniać pożądaną przepustowość wszystkim potrzebującym jej osobom.

Jest to bardzo ważne także w przypadku automatyzacji dostępu na podstawie weryfikacji tożsamości, firmy muszą bowiem być w stanie sprawnie segmentować i zarządzać różnymi użytkownikami oraz urządzeniami niezależnie od ich aktualnej lokalizacji i miejsca pobytu. Automatyzacja pewnych zadań przyspieszy ich realizację i podniesie produktywność, nie będzie jednak możliwa bez całkowicie sprawnej, wydajnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej. Tylko dzięki jej solidnemu umocowaniu praca w biurach z powrotem stanie się korzystna i opłacalna.

Dowiedz się więcej na szkoleniach:

SVPN Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks 
SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine v3.0
CBROPS Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals
Cisco Webex – kompleksowe narzędzie do pracy zdalnej
SCOR Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies

  1. Trend trzeci –zarządzanie środowiskami multicloud.

Chmura obliczeniowa to dzisiaj już właściwie powszechny standard. Firmy decydują się na korzystanie z tej technologii, ponieważ wiąże się ona z wyższym bezpieczeństwem zasobów, wysoką wydajnością oraz opłacalną ekonomicznie skalowalnością. Wraz ze wzrostem zastosowania chmury, coraz częstszym rozwiązaniem staje się multicloud, czyli opieranie środowiska obliczeniowego na wielu różnych platformach – różni dostawcy obsługują wtedy poszczególne usługi IT.

Multicloud to nie tylko mniejsze ryzyko – wykorzystywane przez firmę oprogramowanie jest rozproszone w różnych chmurach, przez co spada niebezpieczeństwo destruktywnej awarii – ale również stały i bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca. Jest on zapewniony za pomocą m.in. sieci SD-WAN, która wykorzystuje inteligentne trasowanie, transportuje aplikacje z maksymalną efektywnością i elastycznie obsługuje różne punkty końcowe. Fizyczne bądź wirtualne urządzenia sieciowe mogą znajdować się zarówno w oddziale firmy, jak i w chmurze albo innym centrum danych. Podobną funkcję spełnia także wspominana już usługa SASE. Dzięki tym technologiom, z infrastruktury organizacji można korzystać nie tylko z firmy i z domu, ale na przykład również w podróży. Firmy zyskują zatem możliwość osiągnięcia zwiększonej zwinności przy równoczesnym lepszym zabezpieczeniu swoich najcenniejszych zasobów. Optymalizuje się przy tym również nakład pracy, przy rozwiązaniach chmurowych korzysta się bowiem tylko z tego co w danej chwili rzeczywiście jest potrzebne.

Dowiedz się więcej na szkoleniach:

SESA Securing Email with Cisco Email Security Appliance v3.0
SWSA Securing the Web with Cisco Web Security Appliance v3.0
ENSDW Cisco SD-WAN Operation and Deployment
SCOR Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies

Postaw na rozwój.

Omówione tutaj trendy, które wymienia tegoroczny raport Cisco 2021 Global Networking Trends Report to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej. Istnieje bardzo szeroka gama środków strategii i polityk, które nowoczesne organizacje powinny przyjmować w obliczu zmiennej i potencjalnie niebezpiecznej rzeczywistości, wymienione przez nas można jednak uznać za jedne z absolutnie najważniejszych. Musimy pogodzić się z tym, że niepewność to nieusuwalna cecha naszych czasów, da się jednak do niej dobrze przygotować. Zwinne zarządzanie i elastyczność organizacyjna (tj. elastyczność biznesowa) pomogą nam w przystosowaniu się do bieżących wyzwań, a przy właściwym podejściu, tylko wzmocnią nasz potencjał i zwiększą wartość firmy. Aby przełożyć opisane idee na konkretne rozwiązania, warto poszerzyć swoje umiejętności na specjalistycznych szkoleniach; wiedza to inwestycja, która zawsze przynosi wysoki zwrot.

Ścieżki certyfikacyjne Cisco

Promocje na szkolenia Cisco – 10%

Najbliższe terminy szkoleń:

 

Kod Nazwa szkolenia Termin
CBROPS Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals 29.03-02.04.2021
SECICC Introducing Cisco Cloud Consumer Security 29.03.2021
SVPN Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks 29.03-02.04.2021
SECCLD Securing Cloud Deployments with Cisco Technologies 30.03-02.04.2021
Webex Cisco Webex – kompleksowe narzędzie do pracy zdalnej 31.03.2021
SESA Securing Email with Cisco Email Security Appliance v3.0 06-09.04.2021
SWSA Securing the Web with Cisco Web Security Appliance v3.0 08-09.04.2021
ENSDW Cisco SD-WAN Operation and Deployment 08-09.04.2021
ENARSI Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services 12-16.04.2021
SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine v3.0 19-23.04.2021
SCOR Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies 19-23.04.2021
CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions 26-30.04.2021