Blog: Kompetencje menedzerskie i rozwoj osobisty | Zarzadzanie projektami

Certyfikat Zarządzania Projektami to za mało – MBA dla Kierowników Projektów

Certyfikat Zarządzania Projektami to za mało – MBA dla Kierowników Projektów
  • 1 269 views

Od kierowników projektów wymaga się jeszcze większej wiedzy i umiejętności.

Udostępnij!

Wymóg posiadania przez kandydatów na stanowisko Project Managera certyfikatów z zarządzania projektami to już standard na rynku pracy, a liczba menedżerów posiadających je stale wzrasta. Jak wyróżnić się spośród innych kandydatów? Dynamicznie rozwijające się firmy podnoszą swoją dojrzałość przechodząc na wyższe poziomy zarządzania programami i portfelami projektów. Jakimi kompetencjami i certyfikacjami powinien wykazać się kandydat na stanowisko koordynującego, zarządzającego lub wspierającego kilkanaście projektów? Osobom zadającym sobie takie i podobne pytania dedykowane są studia MBA Project Management organizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Zarządzanie projektami to dziedzina, w której istnieje wiele standardów, których znajomość potwierdza się certyfikatem, wymagająca ponadto szczególnych predyspozycji i umiejętności menadżerskich. Kierownicy projektów/portfeli/programów to osoby o wszechstronnym wykształceniu i doświadczeniu. Ze względu na dynamikę zmian w świecie biznesu oraz ciągle rozwijające się standardy, muszą oni cały czas trzymać rękę na pulsie i uzupełniać kwalifikacje.

Wyróżnij się wśród kierowników projektów

Branżowe kwalifikacje (certyfikaty PRINCE2®, PMP®, AgilePM™ i inne) wciąż podnoszą konkurencyjność kandydata na rynku pracy. Nie są jednak wystarczające, by zaliczyć się do grupy top specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Liczba osób certyfikowanych wzrasta bowiem w dużym tempie. Jednocześnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zarządzania projektami, gdyż coraz więcej organizacji identyfikuje projekty w swojej działalności oraz stara się zarządzać nimi bardziej profesjonalnie.

Wynagrodzenia w zarządzeniu projektami

Z badania wynagrodzeń przeprowadzonego przez Project Management Institute (Earning Power: Project Management Salary Survey, Ninth Edition) wynika, że mediana wynagrodzeń w obszarze zarządzania projektami w 2015 r. w Polsce wyniosła ponad 12 000 zł brutto miesięcznie. Na najwyższe wynagrodzenie w tej branży mogą liczyć managerowie portfela projektów oraz konsultanci w zakresie zarządzania projektami (mediana 194 960 zł brutto rocznie). Wynagrodzenie badanych posiadających certyfikat PMP® w 2015 roku było o 25% wyższe niż osób nieposiadających certyfikatu.
Dowodzi to, że nie tylko zarobki w branży są na wysokim poziomie, ale również, że posiadane kwalifikacje mają wpływ na wynagrodzenie.

MBA dla kierowników projektów

Warto więc stale uzupełniać swoje CV nowymi kompetencjami. Osoby, które pracują na wyższych stanowiskach w zarządzaniu projektami mogą poszukiwać innych sposobów zdobycia wiedzy niż udział w pojedynczych szkoleniach. Jedną z takich możliwości są studia MBA (Master of Business Administration). Ukończenie studiów MBA nie gwarantuje awansu ani podwyżki, może jednak do nich znacząco przybliżyć. Podstawą jest określenie swojej ścieżki kariery i zidentyfikowanie dyplomu MBA oraz certyfikatów zarządzania projektami potwierdzających nowe kompetencje, jako czynników przesuwających nas naprzód na tej ścieżce.

Do najważniejszych korzyści studiów MBA zalicza się dużą dawkę wiedzy oraz nawiązanie cennych kontaktów biznesowych. Nie bez znaczenia jest też dyplom MBA uznawany na rynku pracy. Absolwenci zastrzegają jednak, że należy liczyć się z tym, że tytuł MBA nie zawsze jest odbierany pozytywnie. Istnieją środowiska, które patrzą na niego sceptycznie. Co zrobić, aby maksymalnie skorzystać z czasu zainwestowanego w ukończenie studiów?

Po pierwsze, wybrać studia mając konkretny cel zawodowy i przemyślaną ścieżkę kariery.

Po drugie, wybrać program, który oprócz tytułu MBA oferuje specjalistyczne kwalifikacje, których wartości nikt nie podważy.

W Polsce możemy wybierać spośród wielu programów MBA. My wierzymy, że to kompetencje zarządzania projektami, a także organizacja działająca w sposób projektowy to przyszłość wielu przedsiębiorstw, dlatego na tym oparliśmy program studiów MBA Project Management. W kompleksowy sposób przygotowują one do pracy na stanowisku project managera, program managera czy konsultanta zarządzania projektami, ale także do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego szczebla w organizacjach, które dopiero dojrzewają projektowo.

Co wyróżnia MBA Project Management spośród innych programów MBA w Polsce:

– Słuchacze otrzymają dużą dawkę wiedzy specjalistycznej z zakresu zarządzania projektami.
– Oprócz dyplomu ukończenia studiów (po 2 latach), słuchacze mają możliwość systematycznego zwiększania kwalifikacji (szkolenia akredytowane w każdym semestrze zajęć) i sukcesywnego uzyskiwania certyfikatów z powszechnie uznanych na świecie standardów takich jak PRINCE2®, AgilePM™, PMP® etc.
– Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy trenerów i praktyków zarządzania.

Program obejmuje szkolenia o wartości ponad 46 tys. zł na osobę (wartość rynkowa szkoleń), a ponadto jest wzbogacony o prawie 200 h edukacji menedżerskiej.

Chcesz wiedzieć więcej? Szczegółowe informacje o studiach MBA Project Management znajdują się na stronie www.mbapm.pl.

Artykuł pochodzi z 13 numeru kwartalnika „Strefa PMI”.