Blog: Uslugi chmury obliczeniowej | Ms azure | Systemy microsoft | Ms azure 2

Azure Virtual Desktop – w elastyczny sposób korzystaj z pulpitu zdalnego

Azure Virtual Desktop – w elastyczny sposób korzystaj z pulpitu zdalnego
 • 560 views

Azure Virtual Desktop to działająca w chmurze Azure usługa wirtualizacji pulpitów i aplikacji. Działa na różnych urządzeniach (Windows, Mac, iOS, Android i Linux) z aplikacjami, których może używać do uzyskiwania dostępu do zdalnych pulpitów i programów.

Udostępnij!

Azure Virtual Desktop – w elastyczny sposób korzystaj z pulpitu zdalnego

Połączenie się ze środowiskami hostowanymi na platformie Azure Virtual Desktop jest możliwe również za pomocą większości nowoczesnych przeglądarek.

Gdzie i kiedy najczęściej stosuje się usługi wirtualnego pulpitu?

 • w organizacjach działających w obszarach finansowych i zdrowotnych
 • przy występowaniu elastycznych potrzeb kadrowych związanych z pracą zdalną, fuzjami i przejęciami, czy zatrudnieniem pracowników krótkoterminowych
 • przez pracowników z własnymi urządzeniami (BYOD), użytkowników mobilnych, call center, pracowników w oddziałach
 • przy wyspecjalizowanych zadaniach, takich jak projektowanie i inżynieria, stosowanie starszych aplikacji i testowanie oprogramowania

Architektura Azure Virtual Desktop

wirtualny pulpit

Powyższy diagram przedstawia typową konfigurację architektury dla usługi Azure Virtual Desktop.

 • Punkty końcowe aplikacji znajdują się w sieci lokalnej klienta. ExpressRoute rozszerza sieć lokalną na chmurę Azure, a Azure AD Connect integruje usługę Active Directory Domain Services (AD DS) z Azure Active Directory (Azure AD).
 • Płaszczyzna kontroli wirtualnego pulpitu Azure obsługuje dostęp do sieci Web, bramę, brokera, diagnostykę i składniki rozszerzalności, takie jak m.in. interfejsy API REST.
 • Klient zarządza usługami AD DS i Azure AD, subskrypcjami Azure, sieciami wirtualnymi, Azure Files lub Azure NetApp Files oraz pulami hostów i obszarami roboczymi Azure Virtual Desktop.
 • Aby zwiększyć pojemność, klient korzysta z dwóch subskrypcji platformy Azure w architekturze hub-spoke oraz łączy je za pośrednictwem wirtualnej sieci równorzędnej.

Składniki wirtualnego pulpitu platformy Azure

Architektura usługi Azure Virtual Desktop jest podobna do tej w usłudze Windows Server Remote Desktop Services.

Microsoft zarządza infrastrukturą i komponentami pośrednictwa, podczas gdy klienci korporacyjni własnymi maszynami wirtualnymi hostów pulpitu, danymi i klientami.

chmura azure

Komponenty, którymi zarządza Microsoft:

W ramach platformy Azure Microsoft zarządza następującymi usługami Azure Virtual Desktop:

 • Dostęp do sieci – Tak jak w przypadku lokalnego komputera, usługa dostępu do sieci w ramach wirtualnego pulpitu Windows umożliwia użytkownikom dostęp do wirtualnych pulpitów i zdalnych aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej zgodnej z HTML5 w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu.

Dostęp do sieci można zabezpieczyć, używając uwierzytelniania wieloskładnikowego w Azure Active Directory.

 • Brama – Brama połączeń zdalnych łączy użytkowników zdalnych z wirtualnym pulpitem Azure oraz aplikacje i komputery stacjonarne z dowolnym urządzeniem  połączonym  z Internetem, na którym można uruchomić klienta wirtualnego pulpitu platformy Azure. Klient łączy się z bramą, która następnie organizuje połączenie z maszyny wirtualnej z powrotem do tego samego wejścia.
 • Broker połączeń – Usługa brokera połączeń zarządza połączeniami użytkowników z wirtualnymi pulpitami i aplikacjami zdalnymi. Broker połączeń zapewnia równoważenie obciążenia i ponowne łączenie z istniejącymi sesjami.
 • Diagnostyka – Diagnostyka pulpitu zdalnego to agregator oparty na zdarzeniach, który oznacza każdego użytkownika lub akcje administratora we wdrożeniu Azure Virtual Desktop jako powodzenia lub niepowodzenia. W celu zidentyfikowania wadliwych składników administratorzy mogą wysyłać zapytania do agregacji zdarzeń.
 • Składniki rozszerzalności Azure Virtual Desktop zawiera kilka składników rozszerzalności. Wirtualnym pulpitem Azure da się zarządzać za pomocą programu Windows PowerShell lub dostarczonych interfejsów API REST. Można również włączyć obsługę narzędzi innych firm.

 

Komponenty wirtualnego pulpitu Azure

Klienci zarządzają następującymi składnikami rozwiązań Azure Virtual Desktop:

 • Sieć wirtualna platformy Azure Sieć wirtualna umożliwia zasobom platformy Azure, takim jak maszyny wirtualne, komunikowanie się prywatnie ze sobą i z internetem. Łącząc pule hostów Azure Virtual Desktop z Active Directory, można definiować topologię sieci, uzyskując dostęp do wirtualnych pulpitów i wirtualnych aplikacji z intranetu lub internetu zgodnie z polityką organizacyjną. Wirtualny pulpit Azure można połączyć z siecią lokalną przy użyciu wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub wykorzystać usługi Azure ExpressRoute, łącząc sieć lokalną z chmurą Azure za pośrednictwem połączenia prywatnego.
 • Azure ADAzure Virtual Desktop używa usługi Azure AD do zarządzania tożsamością i dostępem. Stosuje ona funkcje zabezpieczeń takie jak dostęp warunkowy, uwierzytelnianie wieloskładnikowe czy Intelligent Security Graph, pomagając zachować zgodność aplikacji na maszynach wirtualnych przyłączonych do domeny.
 • AD DS – Maszyny wirtualne Azure Virtual Desktop muszą przyłączać się do domeny usługi AD DS, a AD DS znajdować się w synchronizacji z usługą Azure AD, aby skojarzyć użytkowników między dwiema usługami. Aby skojarzyć AD DS z usługą Azure AD, można użyć Azure AD Connect
 • Hosty sesji Azure Virtual Desktop – Pula hostów może obsługiwać następujące systemy operacyjne:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 10 Enterprise
  • Windows 11 Enterprise
  • Wielosesyjny Windows 10 Enterprise
  • Wielosesyjny Windows 11 Enterprise
  • Windows Server 2012 R2 i nowsze
  • Niestandardowe obrazy systemu Windows ze wstępnie załadowanymi aplikacjami, zasadami grupy lub innymi dostosowaniami

Można wybrać rozmiary maszyn wirtualnych, w tym maszyn z obsługą GPU. Każdy host sesji ma agenta wirtualnego pulpitu platformy Azure, który rejestruje maszynę wirtualną jako część obszaru roboczego platformy Azure Virtual Desktop lub dzierżawy.

Każdy host w puli może mieć jedną lub więcej grup aplikacji, które są zbiorami zdalnych aplikacji lub sesji pulpitu, do których użytkownicy mają dostęp.

 • Obszar roboczy Azure Virtual Desktop – Obszar roboczy Azure Virtual Desktop pozwala na zarządzanie i publikowanie zasobów puli hostów.

To jedynie ogólny zarys Azure Virtual Desktop. Ile to kosztuje? Zależy od rozmiarów usługi. Na pewno mniej niż ewentualne koszty sprzętu i oprogramowania potrzebnego przy uruchomieniu  lokalnym. Dodatkową zaletą jest elastyczność.  Jeśli na jakiś czas potrzeba większej pojemności, kolejne hosty dodaje się do pul w ciągu kilku minut.

Szkolenie z Azure Virtual Desktop umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy o tym praktycznym narzędziu – zapraszamy.