Blog: Uslugi chmury obliczeniowej | Ms azure | Systemy microsoft | Ms azure 2

Dyski współdzielone na platformie Microsoft Azure

Dyski współdzielone na platformie Microsoft Azure
 • 389 views

Dyski współdzielone platformy Azure to funkcja dysków zarządzanych, która umożliwia jednoczesne dołączanie dysku do wielu maszyn wirtualnych. Umożliwia to wdrażanie lub migrowanie do chmury nowych i istniejących aplikacji klastrowanych.

Udostępnij!

Dyski współdzielone na platformie Microsoft Azure

 

Jak to działa?

Maszyny wirtualne w klastrze mogą odczytywać lub zapisywać dane na dołączonym dysku na podstawie rezerwacji wybranej przez aplikację klastrowaną przy użyciu trwałych rezerwacji SCSI (SCSI PR). SCSI PR to branżowy standard używany przez programy działające w Storage sieci sanitarnych (SAN). Włączenie interfejsu SCSI PR na dysku zarządzanym umożliwia migrowanie tych aplikacji na platformę Azure w aktualnym stanie.

Współdzielone dyski zarządzane oferują udostępniony magazyn blokowy, do którego można uzyskać dostęp z wielu maszyn wirtualnych. Są one widoczne jako numery jednostek logicznych (NI). Następnie wartości LUN są prezentowane inicjatorowi (maszynie wirtualnej) z miejsca docelowego (dysku). Identyfikatory LUN wyglądają jak magazyn (DAS) lub dysk lokalny bezpośrednio dołączone do maszyny wirtualnej.

Udostępnione dyski zarządzane nie oferują natywnie w pełni zarządzanego systemu plików, do którego można uzyskać dostęp przy użyciu SMB/NFS. Należy w tym celu użyć menedżera klastra, takiego jak Windows Failover Cluster (WSFC) lub Pacemaker, który obsługuje komunikację węzła klastra i blokowanie zapisu.

 

Jakie systemy mogą z tego korzystać?

W chwili tworzenia tego tekstu współdzielone dyski można wykorzystywać w następujących systemach operacyjnych:

 • Windows Server 2008 i nowszych
 • SUSE SLE HA 15 SP1 i nowszych
 • Ubuntu 18.04 i nowszych
 • RedHat Enterprise Linux 8 w dowolnej wersji
 • Oracle Enterprise Linux

 

Jak wygląda przepływ rezerwacji?

 1. Aplikacja klastrowana uruchomiona zarówno na maszynie wirtualnej Azure VM1, jak i VM2 rejestruje zamiar odczytu lub zapisu na dysku.
 2. Wystąpienie aplikacji na maszynie wirtualnej VM1 przyjmuje następnie wyłączną rezerwację w celu zapisu na dysku.
 3. Rezerwacja jest wymuszana na dysku platformy Azure, a baza danych może teraz zapisywać wyłącznie na dysku. Wszystkie zapisy z wystąpienia aplikacji na maszynie wirtualnej VM2 nie powiodą się.
 4. Jeśli wystąpienie aplikacji na maszynie VM1 nie działa, wystąpienie na maszynie VM2 może zainicjować działanie bazy danych w stanie failover i przejąć dysk.
 5. Rezerwacja jest teraz wymuszana na dysku platformy Azure i dysk nie będzie już akceptować zapisu z maszyny VM1 – wyłącznie z VM2.
 6. Aplikacja klastrowana może ukończyć tryb failover bazy danych i obsługiwać żądania z maszyny VM2.

maszyny wirtualne

Dzięki dyskom współdzielonym  za pomocą metody Lift and Shift możemy przenosić na platformę Azure wiele obciążeń pracujących aktualnie w on-premises – tak jak od dawna oczekiwało tego wielu administratorów.