Blog: Uslugi chmury obliczeniowej | Ms azure | Systemy microsoft | Ms azure 2

Azure Data Explorer – mało znana i bardzo ciekawa usługa w Microsoft Azure

Azure Data Explorer – mało znana i bardzo ciekawa usługa w Microsoft Azure
  • 612 views

Azure Data Explorer to mało znana usługa platformy Azure do analizy danych w czasie rzeczywistym. Użytkownicy chmury często nawet nie zdają sobie sprawy z jej istnienia.

Udostępnij!

Azure Data Explorer – mało znana, a bardzo ciekawa usługa w Microsoft Azure

 

Azure Data Explorer to mało znana usługa platformy Azure  do analizy danych w czasie rzeczywistym. Użytkownicy chmury  często nawet nie zdają sobie sprawy z jej istnienia.

 

Azure Data Explorer jest szybkim i w pełni zarządzanym narzędziem pozwalającym w czasie rzeczywistym analizować duże woluminy danych przesyłanych strumieniowo z aplikacji, witryn internetowych, urządzeń IoT oraz innych źródeł. Można zadawać w nim pytania i interaktywnie eksplorować przesyłane dane, aby ulepszać produkty, podnosić komfort klientów, monitorować urządzenia i poprawiać wykonywane operacje. Pozwala szybko wykrywać wzorce, anomalie i trendy dotyczące danych, eksplorować nowe pytania i uzyskiwać odpowiedzi w ciągu kilku minut.

big data
Azure Data Explorer

 

Możliwości usługi Azure Data Explorer

Pozyskiwanie z małym opóźnieniem

Dzięki Azure Data Explorer można elastycznie skalować do terabajtów danych w zaledwie kilka minut. Usługa oferuje szybkie pozyskiwanie danych z małym opóźnieniem i liniowym skalowaniem obsługującym do 200 MB danych na sekundę na węzeł. Azure Data Explorer obsługuje rosnącą liczbę metod pozyskiwania danych z urządzeń, aplikacji, serwerów i usług na potrzeby konkretnych zastosowań.

Analiza szeregów czasowych

Funkcja ta pozwala na tworzenie i analizę tysiąca szeregów czasowych w ciągu sekund dzięki przepływom pracy i rozwiązaniom do monitorowania niemal czasie rzeczywistym. Azure Data Explorer posiada natywną obsługę tworzenia, modyfikowania i analizowania wielu szeregów czasowych.

Ekonomiczne zapytania i magazyn

Azure Data Explorer zapewnia możliwość zadawania nieograniczonych pytań bez ponoszenia gigantycznych kosztów — płacimy za godzinę, a nie zapytanie. Zachowujemy również kontrolę nad kosztami magazynowania. Korzystamy z najlepszych cech trwałej bazy danych, aby automatycznie dodawać dane do tabeli, ale z możliwością wyboru zasad i czasu przechowywania.

Szybkie zapytanie tylko do odczytu o wysokiej współbieżności

Pozwala uzyskiwać wyniki z miliarda rekordów w mniej niż sekundę bez modyfikowania danych lub metadanych. Daje możliwość uściślania zapytania do momentu zakończenia analizy. Zapytania mogą dotyczyć dużych ilości danych ze strukturą, częściową strukturą (zagnieżdżone typy w notacji JSON) oraz danych pozbawionych struktury (dowolny tekst). W Azure Data Explorer można wyszukiwać konkretne terminy tekstowe, lokalizować zdarzenia i wykonywać obliczenia na strukturyzowanych danych. Intuicyjny język zapytań używa opcji i kodowania kolorami funkcji Microsoft IntelliSense, która pomaga szybko dostrzegać wzorce, trendy i anomalie. Upraszcza eksplorację danych za pomocą szybkiego indeksowania tekstu, magazynu kolumn i operacji na szeregach czasowych w jednej usłudze.

W pełni zarządzana usługa danych

 Azure Data Explorer pozwala skoncentrować się na danych bez konieczności martwienia się infrastrukturą –  wydajna, w pełni zarządzana usługa automatycznie skaluje się do naszych potrzeb. Umożliwia kontrolę kosztów i płacenie tylko za to, czego naprawdę akurat się potrzebuje — bez płatności z góry i opłat za rezygnację. Globalna dostępność platformy Azure zapewnia ogromną skalowalność usługi.

Niestandardowe rozwiązania ze wbudowaną analizą

Używając modelu PaaS (platformy jako usługi), można stworzyć własne rozwiązanie ze wbudowaną interaktywną analizą. Azure Data Explorer jest usługą danych dla usług Azure Monitor, Azure Time Series Insights i Windows Defender Advanced Threat Protection. Obsługuje interfejs REST API, protokół MS-TDS oraz punkty końcowe usługi Azure Resource Manager i kilka bibliotek klientów.

 

Przypadki zastosowań Azure Data Explorer

Aplikacje IoT

Urządzenia Internetu Rzeczy generują miliardy odczytów z czujników. Normalizacja i agregacja danych wymaga zwykle zastosowania wielu technologii, co spowalnia analizę, komplikuje konserwację i prowadzi do problemów z niezawodnością. Usługa Azure Data Explorer ułatwia zdalne monitorowanie urządzeń produkcyjnych, pojazdów i systemów stale przełączających się między różnymi operacjami. Pozwala wydobywać szczegółowe informacje z dużych ilości danych telemetrycznych, tak by zagwarantować wysoką wydajność i zoptymalizować jakość działania maszyn. Umożliwia użycie danych na potrzeby powiadomień i narzędzi analitycznych w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Platforma rejestrowania danych big data

Wydawcy, sieci reklamowe, witryny z grami i inne firmy internetowe bazują na dużych woluminach danych dzienników przy wyszukiwaniu trendów, wzorców i anomalii praktycznie w czasie rzeczywistym. Eksplorując dane w Azure Data Explorer, można uzyskiwać szczegółowe informacje pomagające w pozyskiwaniu nowych klientów, zwiększaniu zaangażowania użytkowników i monetyzowaniu ruchu w sieci. Błyskawiczna analiza miliardów wierszy danych dzienników może generować spersonalizowane rekomendacje dla odwiedzających, przewidywać ich zachowania i możliwe kliknięcia oraz dowiadywać się, jaka zawartość zwiększy liczbę subskrypcji i dokonywanych zakupów.

Aplikacje SaaS

Przy przeprowadzaniu transformacji biznesowej firmy szybko adaptują aplikacje typu SaaS (oprogramowania jako usługi).Azure Data Explorer można osadzić w aplikacji SaaS i pozyskiwać oraz analizować dzięki niej petabajty danych w czasie rzeczywistym. Dane te służą deweloperom do monitorowania usługi i poprawiania wydajności aplikacji, a użytkownicy biznesowi odnajdują za ich pomocą trendy dotyczące użytkowników oraz tworzą spersonalizowane środowiska i nowe strumienie przychodów.