Azure Backup Center
 • 409 views

Usługa Azure Backup Center zapewnia jednolite środowisko zarządzania na platformie Azure dla przedsiębiorstw, które ułatwia monitorowanie, obsługę i analizowanie kopii zapasowych na dużą skalę, prezentując nowe podejście firmy Microsoft do zarządzania backupami.

Udostępnij!

Azure Backup Center

Usługa Azure Backup Center zapewnia jednolite środowisko zarządzania na platformie Azure dla przedsiębiorstw, które ułatwia monitorowanie, obsługę i analizowanie kopii zapasowych na dużą skalę, prezentując nowe podejście firmy Microsoft do zarządzania backupami.

azure backup center

Wybrane zalety Azure Backup Center:

 • pojedyncze okno do zarządzania infrastrukturą kopii zapasowych;
 • integracja z usługami platformy Azure;
 • zarządzanie zorientowane na źródła danych.

 

Jako administrator kopii zapasowych możesz od teraz używać jednego okna do zarządzania wszystkim, co obejmuje Twój zakres obowiązków.

 

Z wykorzystaniem Azure Backup Center możesz:

 • konfigurować kopie zapasowe;
 • monitorować;
 • reagować na incydenty

kopie zapasowe

Dostępne są następujące widoki:

 • Podsumowanie — pozwala uzyskać ogólne omówienie funkcji tworzenia kopii zapasowych.
 • Elementy kopii zapasowej — ta karta służy do wyświetlania zużywanych na poziomie elementu kopii zapasowej informacji i trendów w magazynie w chmurze.
 • Użycie — pokazuje kluczowe parametry rozliczania dla kopii zapasowych.
 • Zadania — wyświetla długotrwałe trendy na zadaniach, takie jak liczba zadań zakończonych niepowodzeniem dziennie i najczęstsze przyczyny niepowodzenia.
 • Zasady — dzięki tej karcie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi wszystkich aktywnych zasad, takich jak liczba skojarzonych elementów i łączny magazyn w chmurze zużyty przez elementy, których kopia zapasowa jest wykonywana w ramach danej zasady.
 • Optymalizacja — zapewnia wgląd w możliwości optymalizacji kosztów dla kopii zapasowych.

 

Azure Backup Center pozwala utrzymywać ład w zakresie kopii zapasowych dzięki:

 • wyświetlaniu i przypisywaniu zasad platformy Azure na potrzeby tworzenia kopii zapasowych
 • sprawdzaniu zgodności zasobów ze wszystkimi wbudowanymi zasadami platformy Azure na potrzeby tworzenia kopii zapasowych.
 • wyświetlaniu wszystkich źródeł danych, które nie zostały skonfigurowane do tworzenia kopii zapasowej.

blog altkom akademia

Oczywiście dysponujemy wszystkim, co w kopiach zapasowych jest najważniejsze, a mianowicie:

 • konfiguracją kopii zapasowych dla źródeł danych
 • przywracaniem kopii zapasowych
 • tworzeniem nowego magazynu
 • tworzeniem nowych zasad kopii zapasowych
 • wyzwalaniem kopii zapasowej na żądanie
 • zatrzymywaniem kopii zapasowych

Co najważniejsze,  – usługa Azure Backup Center jest w pełni darmowa, warto więc się z nią zaprzyjaźnić.