Blog: Systemy erp i crm | Sas

Autoryzowane szkolenia SAS Institute

Autoryzowane szkolenia SAS Institute
  • 311 views

Osiągnąwszy pewien poziom rozwoju i skalę działalności, każda organizacja zaczyna potrzebować profesjonalnych narzędzi i systemów do analityki biznesowej. Stopień rynkowej ekspansji firmy, zasięg podejmowanych inwestycji i rozwój wewnętrznej struktury to dziedziny wymagające systematycznego opanowania i wyciągania uporządkowanych wniosków, co można osiągnąć tylko przy odpowiednim wsparciu technologicznym.

Udostępnij!

Oprogramowanie amerykańskiej firmy SAS Institute, obecnej w Polsce od prawie 30 lat, dostarcza właśnie takiego wsparcia oraz zawiera rozwiązania znakomicie sprawdzające się w rozmaitych przedsiębiorstwach, branżach i sektorach gospodarki. Jeżeli dotychczas brakowało takiej okazji, najwyższa pora poznać je właśnie teraz na autoryzowanych szkoleniach w Altkom Akademii!

W czym się specjalizować i od czego zacząć?

SAS Institute oferuje trzy zasadnicze ścieżki szkoleniowe, które odpowiadają najważniejszym obszarom zastosowania produktów tej firmy – szkolenia dla użytkowników biznesowych i analityków danych korzystających z narzędzi Business Intelligence, szkolenia dla programistów oraz szkolenia dla administratorów. Jako autoryzowany partner, Altkom Akademia prowadzi zajęcia w każdej z tych dziedzin. Niezależnie od wyboru specjalizacji, dla wszystkich rozpoczynających swoje doświadczenia z SAS słuchaczy dobrym początkiem jest jednodniowe ogólne szkolenie wstępne,  podczas którego można zaznajomić się z podstawowymi funkcjonalnościami systemu, poznać wchodzące w jego skład aplikacje, dowiedzieć się o przypadających zadaniach i rolach, czy metodach współdzielenia i wymiany raportów oraz analiz. Szkolenie wprowadzające jest otwarte dla osób nieposiadających żadnego wcześniejszego przygotowania – może na nie przyjść każdy kto chciałby postawić pierwszy krok w pracy z systemem SAS bez względu na to czym dokładnie zamierza się później zajmować.

Szkolenia dla użytkowników biznesowych i analityków danych

Użytkownicy biznesowi i analitycy danych to jedna z najważniejszych grup spośród osób zawodowo posługujących się platformą SAS; zarządzanie danymi, przetwarzanie, wizualizacja, eksploracja, raportowanie, tworzenie prognoz i optymalizowanie są kluczowymi obszarami jej zastosowania w firmach. W ramach tej ścieżki dostępne są dwa szkolenia z platformy analitycznej SAS Viya (Visual Analytics) – jedno na poziomie podstawowym, a drugie na zaawansowanym. Oba trwają dwa dni i koncentrują się na zagadnieniach związanych z budową i wyświetlaniem raportów oraz pracą z interfejsami graficznymi; poza tym uczestnicy zapoznają się także z aplikacjami SAS Drive i Data Studio. Na szkoleniu zaawansowanym poruszana jest tematyka mechanizmów tworzenia kolumn wyliczanych i zaawansowanych filtrów. Inne z zajęć ze ścieżki dla użytkowników biznesowych i analityków danych to między innymi  poświęcone kwestiom statystycznym szkolenie z narzędzia SAS Enterprise Guide, na którym słuchacze uczą się generować statystyki opisowe, przeprowadzać analizy, czy wykonywać regresję liniową; inne związane z SAS Enterprise Guide możliwości można poznać na szkoleniu Praca w SAS Enterprise Guide.

Szkolenia dla programistów

Poza korzystaniem z gotowych rozwiązań, w SAS można także tworzyć własne. Najpopularniejszym językiem programowania w tym środowisku jest SAS 4GL – szkolenie z jego podstaw jest dostępne dla osób, które posiadają doświadczenie programistyczne w dowolnym języku. Słuchacze poznają składnię i zastosowanie SAS 4GL, uczą się filtrowania wierszy, wyboru kolumn, przetwarzania iteracyjnego i przetwarzania w grupach, poznają sposoby modyfikowania struktury zbioru oraz wykorzystywania formatów do prezentacji danych. Osobne szkolenie poświęcono programowaniu w SAS Viya, na którym można się dowiedzieć o sposobach wykorzystywania serwera CAS, modyfikowaniu programów, czy uruchamianiu i przenoszeniu kodów; z tych zajęć – a także z innych, dotyczących przetwarzania plików tekstowych  – mogą skorzystać osoby z ugruntowaną znajomością języka SAS 4GL. Dla tej grupy słuchaczy, którzy po opanowaniu SAS 4GL chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o kolejne zagadnienia, przeznaczone jest szkolenie z języka DS2, którego używa się do zaawansowanego i wydajnego przetwarzania danych oraz szkolenie uczące dynamicznego generowania i parametryzowania kodów.

Szkolenia dla administratorów

Produktów SAS nie wystarczy używać do analitycznej i programistycznej pracy z danymi; trzeba nimi także zarządzać. Umiejętności z tego zakresu można zdobyć na dwóch szkoleniach z administrowania środowiskiem SAS Viya; podstawowym oraz zaawansowanym.  Na szkoleniach słuchacze zaznajamiają się między innymi z architekturą środowiska i jej komponentami, uczą się zarządzania użytkownikami, grupami, serwerem CAS i danymi, poznają sposoby monitorowania środowiska i sterowania zdarzeniami, dowiadują się jak wykorzystać API i diagnozować błędy. Z kolei szkolenie z administrowania i architektury SAS 9  uczy zarządzania i konfiguracji właśnie tym środowiskiem.

Zdobądź nową wiedzę z SAS i Altkom Akademią

Przedstawione tutaj szkolenia stanowią zaledwie część kompleksowej oferty edukacyjnej SAS Institute; firmy od lat specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu Business Intelligence, analizowania i przetwarzania danych oraz wykorzystywania ich w różnorodnych kontekstach organizacyjno-biznesowych. Kwalifikacje z tego obszaru stanowią istotny rynkowy atut zarówno dla pojedynczych pracowników i specjalistów, którzy mogą ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy, jak i całych, optymalizujących swoje wyniki i zwiększających przewagę konkurencyjną firm.