Blog: Narzedzia devops 2 | Metodyka devops 2

Funkcjonalności Amazon DevOps Guru

Funkcjonalności Amazon DevOps Guru
 • 189 views

Udostępnij!

Każdy dzień zespołu DevOps rozpoczyna się od przeglądu incydentów z systemu monitoringu – sprawdzenia, czy działa on poprawnie i czy coś się w nim nagle nie zmieniło. Czy można ten proces zautomatyzować, oszczędzając przy tym czas naszych specjalistów?

TAK! Skutecznie pomaga w tym usługa w chmurze AWS – Amazon DevOps Guru.

Funkcjonalności Amazon DevOps Guru

Amazon DevOps Guru opiera się na połączeniu dwóch elementów – wykonywanego na co dzień za pomocą Cloudwatch i X-Ray monitoringu oraz śledzenia zmian przy użyciu AWS Config i CloudTrail. Dowiedz się, jak wdrożyć to rozwiązanie w Twojej firmie!

Uruchomienie usługi Amazon DevOps Guru to dosłownie kilka kliknięć. W tle tworzy się rola IAM nadająca uprawnienia usłudze do analizy środowiska.

aws
IAM role permissions

 

Po uruchomieniu z naszym środowiskiem zapoznaje się pierwszy proces.

amazon web services
Dashboard

 

Następnie możemy zobaczyć, co znajduje się na naszej platformie.

Amazon DevOps Guru to narzędzie z chmury AWS, a więc zgodnie z jej podejściem, jest zintegrowane z SNS, czyli systemem powiadomień.

amazon devops guru
Set up notification

Na podstawie analizy naszego środowiska otrzymujemy zestawienie błędów wraz z rekomendacjami mówiącymi, co konkretnie powinniśmy wykonać w danym przypadku.

blog altkom akademia
Insights

Kolejny raport przedstawia te same informacje, ale w formie proaktywnej; powstały one w wyniku połączenia zagregowanych metryk z opartym na uczeniu maszynowym systemie wykrywania anomalii.

amazon web services
Aggregated metrics

 

blog altkom akademia
Graphed anomalies

 

devops
Recommendations

Jak łatwo zauważyć, otrzymujemy dane przedstawiające zestaw tego, co należy zweryfikować.

Integracja tego rozwiązania –  na przykład z platformą PagerDuty –  pozwala w reprodukowany sposób tworzyć scenariusze zarządzania i utrzymania środowiska przez zespół, upraszczając przy tym deklarowane zespołowo procesy utrzymania SLA.

Amazon DevOps Guru – ile to kosztuje?

Ile to wszystko będzie nas kosztować? Jak zwykle w chmurze AWS, płacimy za zasoby – w tym przypadku za każdy analizowany zasób z dokładnością co do godziny.

chmura aws
Resource Price Group A

 

chmura aws
Resource Price Group B

 

Przykładowo, środowisko, które składa się z dwóch wiader (bucket) S3 oraz 10 instancji EC2 będzie nas kosztować nie więcej niż 14 USD miesięcznie.

Środowisko zdecydowanie większe, składające się z 15 bucket-ów S3, 50 EC2 oraz dwóch instancji RDS i ELB to koszt już blisko 100 USD.

Amazon DevOps Guru – jakie wspiera usługi?

Obecnie Amazon DevOps Guru integruje się z:

 • Amazon API Gateway (API Gateway)
 • Auto Scaling groups in Amazon EC2
 • AWS CloudFormation (AWS CloudFormation)
 • Amazon CloudFront (CloudFront)
 • Amazon CloudWatch (CloudWatch)
 • Amazon DynamoDB (DynamoDB)
 • Amazon DynamoDB Stream
 • AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)
 • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
 • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
 • Elastic Load Balancing (Elastic Load Balancing)
 • Amazon ElastiCache (ElastiCache)
 • Amazon Elasticsearch Service
 • Amazon Kinesis Data Streams (Kinesis Data Streams)
 • AWS Lambda (Lambda)
 • Amazon Redshift
 • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
 • Amazon Route 53 (Route 53)
 • Amazon SageMaker (SageMaker)
 • Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
 • Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
 • Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)
 • Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
 • Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 • Amazon Virtual Private Cloud NATGateway
 • AWS Step Functions (Step Functions)

 

Amazon DevOps Guru – podsumowanie

Wprowadzenie rozwiązania Amazon DevOps Guru jest kolejnym krokiem w zautomatyzowanej implementacji metodyki DevOps –  znacząco ułatwia zarządzanie środowiskiem zbudowanym w oparciu o platformę AWS.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się z dokumentacją AWS.

Obejrzyj video:

Co jeszcze?