Blog: Zwinne zarzadzanie | Agile

Agile: zwinne metodyki zarządzania projektami, to warto wiedzieć zanim zaczniesz

Agile: zwinne metodyki zarządzania projektami, to warto wiedzieć zanim zaczniesz
 • 18 436 views

Agile daje gwarancje ukończenia projektu odpowiedniej jakości w założonym budżecie.

Udostępnij!

Agile Project Management odpowiada na pytanie, jak zarządzać projektem, aby zapewnić jego ukończenie w założonym budżecie i dostarczyć produkty odpowiedniej jakości – czyli takie, które będą odpowiadały potrzebom zarówno biznesu, jak i użytkowników.

Założenia podejścia Agile

Agile to pojęcie obejmujące wiele elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających silnej współpracy z klientem. Ich stosowanie zapewnia, że końcowe rozwiązanie zaspokaja potrzeby klienta, a nie tylko potrzeby zespołu realizującego projekt. Decyzje o szczegółach podejmowane są w jak najpóźniejszych etapach projektu: dostarczenie produktu rozpoczyna się od ogólnej wizji tego, co chcemy dostarczyć.

Pojęcie Agile pojawiło się w roku 2001 na spotkaniu 17 osób, które napisały manifest wspólnych zasad dla metodyk zwinnych:

Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy: ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację, współpracę z klientem ponad formalne ustalenia, reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej.

Choć manifest mówi wprost, że ten sposób dostarczania produktów dotyczy wytwarzania oprogramowania, to filozofia Agile jest wykorzystywana w każdym projekcie, w którym zaistnieje taka potrzeba. W związku z założeniem, że nie do końca wiemy, co chcemy dostać, metodyka Agile często jest postrzegana jako bardzo ryzykowna. W praktyce to podejście stanowi jeden z najpopularniejszych sposobów zarządzania projektami na świecie, sprawdzając się w projektach o sztywnym budżecie i terminie zakończenia. Ponieważ nie można mieć wszystkiego naraz, Agile zakłada, że zakres projektu będzie ulegał zmianie. W przypadku ustalenia niezmiennego budżetu i czasu zakończenia należy liczyć się z tym, że zmienny będzie zakres projektu, co pozwala na olbrzymią elastyczność pracy.

Rodzaje metodyk zwinnych

Pod parasolem pojęcia Agile mieści się wiele metodyk zarządzania projektami i dostarczania produktów. Pierwszą grupą są podejścia lekkie – nastawione w większym stopniu na dostarczanie produktów:

Extreme Programming:

 • Daje techniki wytwarzania oprogramowania
 • Nie posiada pojęcia projektu
 • Jest bardzo mało zarządzania
 • Trzeba łączyć ją z metodykami zarządzania

Lean:

 • Główną zasadą jest eliminacja strat – „Wartością jest to, co klient uzna za wartościowe.”
 • Przykładem myślenia Lean jest twierdzenie, że nie należy wykonywać wszystkich analiz na początku, bo zajdą zmiany
 • Może być stosowany na poziomie wytwarzania i organizacji

Scrum:

 • Zapewnia znakomite podejście oparte na zespole,
 • Priorytetyzuje pracę,
 • Nie posiada pojęcia projektu
 • Potrzebuje dodatkowego podejścia na poziomie zarządzania projektem (np. DSDM Atern)
 • Często łączony z XP (Scrum zapewnia zarządzanie zespołem, a XP techniki wytwarzania)

Podejście pełniejsze kładą większy nacisk na zarządzanie projektami

DSDM Atern ((Dynamic Systems Development Method))

 • Najstarsza na świecie metodyka Agile, powstała w 1995 roku
 • Jako jedyna w pełni opisuje zarządzanie projektami Agile
 • Jest w ciągłym rozwoju, a DSDM Atern jest jej najnowszą wersją.

Agile Project Management:

 • Na początku projektu tworzony jest plan wysokiego poziomu oparty o zarys wymagań i rozwiązanie widziane „z lotu ptaka”
 • Projekt jest realizowany w sposób iteracyjny i przyrostowy
 • Kolejny przyrost jest budowany w oparciu o produkt wytworzony
  w poprzedniej iteracji,
 • Szczegółowy plan każdego kroku jest tworzony przez zespół, a nie Kierownika Projektu.

Różnice pomiędzy tradycyjnym kaskadowym podejściem do zarządzania projektami a podejściem typu Agile przedstawia poniższa ilustracja:

Agile

Wybór metodyk

Zespoły często stają przed pytaniem, który typ Agile wybrać. Różne rodzaje metodyk zarządzania projektami można, a nawet należy, łączyć ze sobą. W przypadku prostego środowiska pracy może zniknąć potrzeba używania ciężkich narzędzi i wystarczające okażą się proste rozwiązania typu Scrum. Jeśli projekt jest realizowany w bardziej złożonym środowisku, jak zespół w dużej korporacji, lub organizacja ma uruchomione kilka zespołów programistycznych, sposoby zarządzania typu Scrum są niewystarczające. Pojawia się tutaj potrzeba wprowadzenia koncepcji „Projektu”, zdefiniowania pełnego cyklu życia produktu i dopasowania się do organizacji. W takich bardziej skomplikowanych sytuacjach lepiej wybrać pełniejsze podejście zwinne, takie jak Agile Project Management.

Korzyści ze stosowania podejścia Agile

Podstawową korzyścią stosowania AgilePM jest jej lekkość i elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu zasad pozwalających osiągnąć sukces. Metodyka ta również bardzo dobrze współpracuje z istniejącymi procesami w organizacji, dlatego nie ma przeszkód, by łączyć ją np. z Prince2®. Z drugiej strony, w przypadku niedużych organizacji i projektów Agile może być stosowany samodzielnie, bez potrzeby wsparcia z góry przez inne narzędzia.
Implementacja Agile Project Management oznacza także działanie zgodne z powszechnie uznanymi standardami. Kierownicy projektów mogą skorzystać z certyfikacji organizowanych przez APMG i pozyskiwać formalne i obiektywne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności, co tylko zwiększa szanse na rynku pracy.