Blog: Zwinne zarzadzanie | Agile | Scrum 2

Agile i scrum w polskich firmach. 6 organizacji, które pracują zwinnie

Agile i scrum w polskich firmach. 6 organizacji, które pracują zwinnie
  • 3 819 views

Firmy szukały większej dynamiki i efektywności w zarządzaniu projektami.

Udostępnij!

Pracowanie metodologią Agile staje się standardem dla organizacji na całym świecie. Szefowie i menadżerowie doceniają efekty, łatwość przyswajania i praktyczne podejście do wytwarzanego „produktu”. Dla dużych organizacji przejście na Agile jest wyzwaniem, które ma wpływ nie tylko na zarządzanie projektami. Musi się zmienić kultura pracy, przepływ informacji i zarządzanie, a czasem struktura.
W polskich przedsiębiorstwach podejście zwinne zdobywa coraz więcej zwolenników. Przechodzą na nie zarówno nowe firmy, jak i dojrzałe biznesy:

1. PZU
Za pomocą Agile przeprowadzono projekt Everest, który zakładał transformację biznesową ubezpieczyciela. Skala projektu wymusiła na osobach odpowiedzialnych za proces nowej metodyki realizacji projektów. Celem była zmiana podejścia do klienta i zaoferowanie mu nowatorskich rozwiązań w kontekście obsługi i sprzedaży. Wdrożenie wymagało transformacji biznesowo-technologicznej. W ramach projektu nowa platforma zastąpiła 21 istniejące systemy. Agile zapewnił większą elastyczność i szybkość testowania rozwiązań. Platforma Everest obsługuje wszystkie kanały dystrybucji – agentów, brokerów, a także procesy biznesowe: sprzedaż, obsługę klientów, rozliczenia.

Michał Kopyt dyrektor transformacji IT podczas konferencji „Agile w Biznesie” opowiedział o skali przedsięwzięcia. W pracach brało udział 500 osób, podzielonych na 40 zespołów scrumowych i kanabanowych. W trakcie pracowano w dwutygodniowych sprintach. Do projektu dopasowano rolę Product Ownera zespołu scrumowego. PO musieli być gotowi na rozmowy bezpośrednio z zarządem, potwierdzając kompetencje i prezentując efekty. Dzięki temu zapewniono odpowiedni przepływ informacji i umocowanie w ramach organizacji.

2. Allegro 
Firma Allegro będąc bardzo dużą organizacją, z wieloma interesariuszami, musiała się zmierzyć z wszystkimi problemami waterfalla i silosów w organizacji. Krzysztof Dąbrowski odpowiedzialny za implementację zwinnego podejścia w Allegro, podczas „Atmosphere Conference 2013”, opowiedział o skali wdrożenia. Zmianę i wprowadzenie scruma zrobiono scrumem, a oparto się na silnym zapleczu narzędziowym. Początkowo zastosowano podejście zwinne tylko w jednym zespole. Po przekonaniu decydentów, próbę powtórzono na większym obszarze.

Podejście zwinne wymusiło zmiany organizacyjne i ewolucje modelu zarządzania produktem. W trakcie zmian i wdrażania w dziale IT Allegro zatrudniało 850 osób. Nie wszyscy przestawili się na nowy system pracy i odnaleźli się w nim. Zespoły scrumowe zostały przyporządkowane do produktów i obszarów, a nie jak wcześniej – były delegowane do kolejnych projektów. W szesnaście miesięcy przeprowadzono 4 reorganizacje, wdrażając nowe struktury.

3. ING Bank Śląski 
Projekt „Moje ING” przeprowadzona zgodnie z zasadami Agile opisanymi w manifeście – był  to nowy serwis bankowości internetowej i mobilnej dla klienta indywidualnego. Celem było stworzenie serwisu przyjaznego dla klientów. Do zespołów scrumowych włączono projektantów user experience. W trakcie projektu na bieżąco zmiany konsultowano i testowano. Mirosław Forystek CIO w rozmowie z Itwiz.pl przyznał, że przeprowadzono 500 godzin badań z użytkownikami.

Projekt Moje ING oparto na mikroserwisach, niezależnych od siebie i sfokusowanych na konkretnych celach. Dzięki zastosowanym narzędziom analitycznych serwis uczy się nas i podpowiada kolejne kroki. Metodologia Agile zagwarantowała sprawne i szybkie sprinty, „Moje ING” powstało w pół roku od startu. Nad projektem pracowały zespoły w różnych miastach Polski, a daily standupy odbywały się za pomocą wideokonferencji. W ING około 80% projektów jest tworzonych zgodnie z metodologią Agile.
4. Orange Polska 
Przejście na Agile zaczęło się od działu IT. Postanowiono wypróbować i pokazać zalety podejścia zwinnego na mniejszym wycinku, bez wprowadzania zmiany w całej organizacji. Artur Białous podczas konferencji „Agile w biznesie” opowiedział o kulisach reorganizacji. Przeprowadzenie kilku projektów nową metodyką miało pokazać jej zalety. Do testów udało się przekonać dział BI. Udało się wpisać Agile do strategii rozwoju IT i  rozpoczęto szkolenia pracowników. Podczas konferencji Artur Białous jako główne problemy wymienił rotację osób przeszkolonych i współpracę z kontraktorami zewnętrznymi. Duża część nie pracuje w metodykach zwinnych.
W Orange aktywnie szukano projektów, które można przeprowadzić zwinnie (z ang. agile) i osób, które patrzyły entuzjastycznie na nowy sposób prowadzenia projektów. Dzięki tej strategii łatwiej było ewangelizować organizację.

5. Axa Polska 
Ubezpieczyciel rozpoczął przejście na Agile w 2012, inicjatorem zmiany był Marek Lenz, CIO. Podejście zwinne wprowadzano fazami, pokazując zalety na wycinkach. W rozmowie z magazynem „CIO” opowiedział o kulisach wdrożenia. Dział IT był przeciążony projektami, ich liczba wynikała z dużej zmienności rynku ubezpieczeń. Dodatkowo praca waterfallem nie przynosiła spodziewanych efektów. Testowe przejście na Agile zaczęto od pojedynczej linii produktowej. Do projektu wprowadzono zewnętrznego scrum mastera. Jego rolą było poprowadzenie projektu i szkolenie następcy. Pierwszy projekt udało się zrealizować w dwóch dwutygodniowych sprintach.

W toku prac nad kolejnymi projektami dokonano zmiany ról w ramach projektów. Dostosowano je do realiów Agile i odpowiednio opisano w strukturze firmy. W rozmowie Marek Lenz wyjaśnił, że jego rola zmieniała się od inicjatora, przez trenera i doradcę, do lidera zmiany, który starał się zainteresować wdrożeniem kolejne obszary biznesu.

6. eSky.pl 
Polska wyszukiwarka tanich połączeń lotniczych działająca między innymi w Rumunii, Bułgarii, Czechach, Brazylii. O pracowaniu Agile opowiedział na konferencji „Agile w biznesie” (edycja 2015), Piotr Mynarski, CTO. Pierwsze podejście do podejścia zwinnego nie przyniosło oczekiwanych efektów. W drugiej próbie wprowadzono 2 tygodniowe iteracje, stworzono zespoły interdyscyplinarne, a duże projekty podzielono na wiele mniejszych. Do zespołów zatrudniono scrum masterów, oraz ustanowiono funkcję agile coach, który czuwał nad całością. Wśród największych problemów CTO wymienił skalowanie i komunikację w ramach organizacji.

Wdrożenie Agile w eSky.pl wymagało pracy edukacyjnej i bliskiej współpracy biznesu i IT. Celem jest by wszystkie działy zrozumiały jakie warunki są potrzebne dla sprawnego działania i tworzenia nowych rozwiązań. Wojciech Zawistowski z eSky.pl we wpisie na blogu firmowym organizacji w ten sposób odpowiedział na pytanie „Po co stosujemy Agile?”: Celem metodyk Agile jest zapewnienie konkurencyjnej przewagi w nieprzewidywalnym, zmiennym środowisku. Agile daje przewagę konkurencyjną i zapewnia narzędzia do pracy w nieprzewidywalnych warunkach.

Praca podejściem zwinnym daje przedsiębiorstwom dużą dynamikę na konkurencyjnych rynkach. Projekty w ten sposób zrealizowane są dostosowane do potrzeb grup docelowych i przetestowane przed wdrożeniem.