Blog: Biurowe narzedzia informatyczne | Narzedzia analityczne i raportowe | Ms excel91

27 przydatnych skrótów klawiatury w Excelu

27 przydatnych skrótów klawiatury w Excelu
  • 519 views

Przyspiesz i ułatw swoją pracę.

Udostępnij!

Wybraliśmy 27 często używanych skrótów klawiaturowych w programie Excel. Wszystkie skróty można zobaczyć za pomocą klawisza F1.

1.    Ctrl + a – Zaznacza cały arkusz. Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+a powoduje zaznaczenie bieżącego regionu. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+a powoduje zaznaczenie całego arkusza,
2.    Ctrl + c – Kopiuje zaznaczone komórki,
3.    Ctrl + n – Utworzenie nowego pliku,
4.    Ctrl + s – Zapisywanie pliku,
5.    Ctrl + t – Wstawienia obiektu jako tabela,
6.    Ctrl + v – Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zamieniając ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki ,
7.    Ctrl + y – Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe,
8.    Ctrl + z – Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu,
9.    Ctrl + 1 – Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek,
10.    CTRL + 2 – dodaje lub usuwa pogrubienie w zaznaczonych komórkach,
11.    CTRL + 3 – dodaje lub usuwa kursywę w zaznaczonych komórkach,
12.    Ctrl + Home – Powrót do komórki A1,
13.    Ctrl + PgUp – Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej,
14.    Ctrl + PgDn – Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej,
15.    Ctrl + Średnik – Wstawia bieżącą datę (nie aktualizująco się),
16.    Ctrl + Shift + Średnik – Wstawia bieżącą godzinę (nie aktualizującą się).
17.    Shift + Enter – poruszanie się pomiędzy komórkami, także zaznaczonymi
18.    CTRL + spacja – wybieranie całej kolumny, Shift + spacja – wybieranie całego wiersza,
19.    CTRL + Shift + % – pokaż wszystkie wartości jako procenty,
20.    CTRL + Shift + $ – pokaż wszystkie wartości jako walutę,
21.    CTRL + Shift + ~ – pokaż wszystkie wartości jako liczby,
22.    CTRL + SHIFT + & – dodaj linię wokół zaznaczonego obszaru,
23.    CTRL + 9 – ukryj zaznaczoną kolumnę, CTRL + SHIFT + ( – pokaż schowaną kolumnę,
24.    CTRL + 0 – ukryj zaznaczony wiersz, CTRL + SHIFT + ) – pokaż schowany wiersz,
25.    CTRL + ; – wstaw bieżącą datę,
26.    CTRL + SHIFT + : – wstaw bieżący czas,
27.    SHIFT + ↑ – zaznaczanie komórek do góry,  SHIFT + ↓ – zaznaczanie komórek w dół.