• 1
 • 0
 • 1
. .
Skomentowała: | 11.02.2019
@ Alicja_Kurpiewska_dnlc
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Jak obliczyć średnią z wielu dat

Witam, obliczyłam różnicę pomiędzy datami wykorzystując formułę: ZAOKR.DO.CAŁK(C2-B2)&":"&GODZINA(C2-B2)&":"&MINUTA(C2-B2)&":"&SEKUNDA(C2-B2), gdzie C2 to data późniejsza, B2 to data wcześniejsza. Zależało mi na pokazaniu różnicy między tymi datami w dniach, godzinach, minutach i sekundach. ...
. .
Zapytała: | 28.01.2019
@ Joanna_Jurasik
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1

Jak obliczyć średnią z wielu dat

Witam, obliczyłam różnicę pomiędzy datami wykorzystując formułę: ZAOKR.DO.CAŁK(C2-B2)&":"&GODZINA(C2-B2)&":"&MINUTA(C2-B2)&":"&SEKUNDA(C2-B2), gdzie C2 to data późniejsza, B2 to data wcześniejsza. Zależało mi na pokazaniu różnicy między tymi datami w dniach, godzinach, minutach i sekundach. ...
. .
Odpowiedział: | 05.02.2019
@ sebastian_andziak
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 0
 • 1
. .
Odpowiedział: | 25.01.2019
@ Andrzej_Jędrzejowski
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
. .
Odpowiedział: | 29.01.2019
@ Mirosław_Broszko
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
. .
Skomentował: | 29.01.2019
@ Mirosław_Janiak
 • 1
 • 7
 • 1
 • 5
 • 0
 • 1
. .
Odpowiedział: | 17.01.2019
@ Paweł_Gonciara
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
. .
Zapytał: | 07.01.2019
@ Krzysztof_Kołakowski_dxnd
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1

Metoda Autofill klasy Range nie powiodła się - 1004 error

Dzień dobry, mój kod to :  Sheets("Backend").Range("B3").FormulaR1C1 = "=IF(Rejestr!R[-1]C=""U"",Rejestr!R[-1]C[9],"""")" Sheets("Backend").Range("B3").AutoFill Destination:=Range("B3:B411"), Type:=xlFillDefault Sheets("Backend").Columns("F:F").Copy Sheets("Backend").Range("I:I").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, ...
. .
Odpowiedział: | 04.01.2019
@ Tomasz_Kasprzycki
 • 2
 • 4
 • 8
 • 0
 • 0
 • 1

Metoda Autofill klasy Range nie powiodła się - 1004 error

Dzień dobry, mój kod to :  Sheets("Backend").Range("B3").FormulaR1C1 = "=IF(Rejestr!R[-1]C=""U"",Rejestr!R[-1]C[9],"""")" Sheets("Backend").Range("B3").AutoFill Destination:=Range("B3:B411"), Type:=xlFillDefault Sheets("Backend").Columns("F:F").Copy Sheets("Backend").Range("I:I").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, ...
. .
Zapytał: | 04.01.2019
@ marg
 • 1
 • 0
 • 0