Szkolenia biznesowe, it. Od 25 lat na rynku
Szkolenia biznesowe, it. Od 25 lat na rynku
X

Wprowadzenie do architektury korporacyjnej

Korzyści wynikające z udziału w seminarium

Seminarium obejmuje wybrane spośród najistotniejszych idee i pojęcia dotyczące Architektury Korporacyjnej. Udział w seminarium pozwoli pozyskać i uporządkować wiedzę dotyczącą Architektury Korporacyjnej, niezbędną do rozwoju nowoczesnych organizacji opartych na wiedzy. Ukierunkowuje dyskusję na temat zalet i wad stosowania podejścia architektonicznego. Pozwala również na poznanie i ujednolicenie słownictwa wykorzystywanego w projektach architektonicznych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie ma żadnych formalnych wymagań ani ograniczeń co do wcześniej przebytych szkoleń lub doświadczenia uczestników, jednak aby w pełni wykorzystać wartość seminarium, uczestnik powinien posiadać co najmniej podstawową wiedzę na temat zarządzania (w tym zarządzania projektami) oraz IT.

Agenda

09:00 - 09:30   Rejestracja Uczestników, poranna kawa
09:30 - 11:00   Wprowadzenie do Architektury Korporacyjnej w nowoczesnych organizacjach
11:00 - 11:15   Przerwa kawowa
11:15 - 12:45   Podstawowe koncepty, modelowanie Architektury Korporacyjnej, style architektoniczne
12:45 - 13:30   Lunch
13:30 - 15:00   Planowanie transformacji, rozwój praktyki architektonicznej w organizacji
15:00 - 15:15   Przerwa kawowa
15:15 - 16:45   Studium przypadku