Usługi IT na miarę przyszłości - VeriSM™ & Lean IT

Na seminarium zapraszamy szczególnie:

 • Praktyków IT według podejścia ITIL, Lean IT, DevOps
 • Praktyków Agile
 • Zwierzchników działów IT i komercyjnych działalności IT
 • Managerów Lean, zarządzających zmianą i transformacją
 • Stosujących nowoczesne technologie w zarządzaniu IT (Big Data, Machine Learning, Internet of Things, Cloud Computing, Serverless Computing, BYO, Wirtualizacja)
 • Integratorów i analityków biznesowych
 • Klientów wewnętrznego IT i koordynatorów informatycznych dostawców zewnętrznych
 • Osoby trzymające rękę na pulsie ITSM

Agenda

Część 1:   VeriSM™
09:00 - 09:30   Rejestracja uczestników, kawa
09:30 - 10:30  
 • Współczesne i przyszłe IT, w kontekście różnorodnych metod i modeli w użyciu
 • Nowoczesne zdobycze technologii w służbie IT - Big Data, Machine Learning, Internet of Things, Cloud Computing, Wirtualizacja
 • Management Mesh: środowisko zarządzania różnorodnymi praktykami – ITIL, DevOps, Agile, Lean, SIAM – w obliczu skomplikowanych warunków brzegowych
10:30 - 10:45   Przerwa kawowa
10:45 - 12:15  
 • Usługa ostateczna, czyli IT na metapoziomie: o informatyce jako środowisku biznesu, a nie – jak w tradycyjnym ujęciu – jednym z działów biznesu
 • Rola kultury organizacyjnej i OCM (Organizational Change Management) – miękkie aspekty organizacji w służbie technologii
12:15 - 13:15   Przerwa lunchowa
Część 2:   LeanIT™
13:15 - 14:45  
 • Optymalizacja Lean w kontekście IT
 • Optymalizacja Lean w kontekście VeriSM™
 • Diagnoza procesowa – VSM
14:45 - 15:00   Przerwa kawowa
15:00 - 16:30  
 • Kaizen i rozwiązywanie problemów
 • Visual Management, czyli Lean na ścianie
16:30   Losowanie nagrody, pożegnanie uczestników

Termin i lokalizacja

28.02.2019 Warszawa, ul. Chłodna 51 (WTT)