W zmiennym, niepewnym i wieloznacznym otoczeniu biznesowym technologia przestała wspomagać przewagę konkurencyjną i zaczęła być rdzeniem zmian. W związku z tym organizacje muszą niwelować lukę, jaka tworzy się pomiędzy ich sposobem prowadzenia biznesu, a wymaganiami klientów i rynków. Aby utrzymać pozycję lidera należy zadać sobie pytania:

 

Jak inaczej organizować pracę?

Które praktyki stosować?

Jak kształtować kulturę organizacyjną?

 

Odpowiedzią na te wątpliwości jest zwinne zarządzanie organizacją.

Zapraszamy na seminarium, na którym postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź na pytania:

 

Jak wprowadzać zwinność w organizacji?

Jakie są kluczowe czynniki sukcesu?

 

Jesteś odpowiedzialny za rozwój swojej organizacji? Za jej doskonalenie czy za zarządzanie programami lub projektami? – to jest właściwe miejsce i czas, aby poznać podejście, które umożliwia efektywną implementację oraz doskonalenie zwinności w organizacji.

Korzyści z udziału w seminarium

 • Zdobycie wiedzy o roli i zastosowaniu analizy biznesowej
 • Praktyczny trening umiejętności związanych z podejściami zwinnymi
 • Przyswojenie informacji o kluczowych konceptach i pojęciach Agile
 • Poznanie najważniejszych czynników sukcesu w zarządzaniu organizacją

Agenda

8:30 - 9:00  

Rejestracja uczestników

09:00 – 10:30  

Wyzwania stawiane organizacjom w przepełnionej usługami i produktami rzeczywistości

Jak modyfikować usługi, produkty i działanie organizacji aby nadążyć za zmianami? Rola analizy biznesowej, zespołów, projektów, programu i portfolio.

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Co jest nam niezbędne? Stosowanie analizy biznesowej na przykładzie AgileBA.

Wprowadzenie transformacji usług, produktów i działania organizacji. Praca zwinnych zespołów, stosowanie projektów i programów agile na przykładzie Scrum, AgilePM®, AgilePgM®, SAFe®.

Przewidywalny czy adaptacyjny? - dyskusja.

10:30 - 10:45  

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15   Jak stosować podejścia zwinne? Ćwiczenie z omówieniem
12:15 – 13:00   Przerwa na lunch
13:00 – 14:30  

Jak zbudować potencjał Agile® w swojej organizacji? Transformacja z wykorzystaniem AgileSHIFT®

 • Rola wartości w kształtowaniu postaw Agile®
 • Wykorzystanie pryncypiów do budowania kultury Agile®
 • Wspólne ramy i praktyki Agile® w organizacji
 • Wsparcie technologiczne
 • Kluczowe dla zmiany role
 • Proces ciągłego doskonalenia

Od czego zacząć? Sesja pytań i odpowiedzi

Oferta i wsparcie ze strony AltkomAkademia. AgileBA®, AgilePM®, AgilePgM®, AgileDS®, Scrum, SAFe®, AgileSHIFT®

Prowadzący

Adam Chmielewski

Doświadczenie praktyczne i projektowe:
interim manager, ekspert w zakresie konstruowania i wdrażania zasad zarządzania projektami, programami i portfolio oraz biur projektów w organizacjach sektora biznesowego i publicznego. Specjalizuje się w obszarze metodyk zwinnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w roli kierownika projektu, programu, analityka biznesowego dla największych organizacji krajowych oraz międzynarodowych. Jest trenerem i couchem w obszarach: PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, PMBOK® Guide, BABOK® Guide, M_o_R®, IMPA, AgilePM®, AgileBA®, Scrum, ITIL®, MSP®, MoP®, Microsoft Priject, Jira, Wrike, DevOps.

Termin i lokalizacja

{{ item.event_date }} Wybierz termin


*

*

*

*

Wybrany termin i lokalizacja:

 • {{ term.event_date }} -

Aktualne promocje

Sprawdź