Koncepcja programowania imperatywnego wymusza koncentrację na tym, jak krok po kroku, rozwiązać określony problem.

 

Programowanie funkcyjne skupia się na zachowaniach starając się, tam gdzie to możliwe, zachować niezmieniony stan danych wejściowych. Programowanie reaktywne to asynchroniczna, zdarzeniowa obsługa przepływu danych w strumieniach.

Poznaj podstawowe koncepcje programowania funkcyjno-reaktywnego, jego wpływ na strukturę kodu i architekturę aplikacji na warsztacie w Altkom Akademii.

Korzyści z udziału w seminarium

 • Zapoznanie się z możliwościami, jakie daje programowanie funkcyjne.
 • Praktyczne zastosowania strumieni ReactiveX
 • Studium porównawcze ReactiveX API i Promise API
 • Komponowanie i wykorzystanie operatorów.

Agenda

09:00 – 12:30 GRUPA I

09:00 - 09:45  

Wprowadzenie

 • Asynchroniczność w JavaScript
 • Programowanie funkcyjne i jego zastosowanie
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Wzorzec obserwator
 • Podstawowe założenia programowania reaktywnego
09:45 - 10:00   Przerwa kawowa
10:00 - 12:30  

Warsztaty – ReactiveX

 • Implementacja w JavaScript
 • Praktyczne zastosowania strumieni
 • Studium porównawcze ReactiveX API i Promise API
 • Komponowanie i wykorzystanie operatorów
 • Hot vs. Cold Observable
 • Marble Diagrams – do czego służą i jak odczytać:
 • Typowe problemy i dobre praktyki w podejściu reaktywnym

 

 

13:00 – 16:30 GRUPA II

13:00 - 13:45  

Wprowadzenie

 • Asynchroniczność w JavaScript
 • Programowanie funkcyjne i jego zastosowanie
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Wzorzec obserwator
 • Podstawowe założenia programowania reaktywnego
13:45 - 14:00   Przerwa kawowa
14:00 - 16:30  

Warsztaty – ReactiveX

 • Implementacja w JavaScript
 • Praktyczne zastosowania strumieni
 • Studium porównawcze ReactiveX API i Promise API
 • Komponowanie i wykorzystanie operatorów
 • Hot vs. Cold Observable
 • Marble Diagrams – do czego służą i jak odczytać:
 • Typowe problemy i dobre praktyki w podejściu reaktywnym

Termin i lokalizacja

{{ item.event_date }} Wybierz termin


*

*

*

*

Wybrany termin i lokalizacja:

 • {{ term.event_date }} -