Jak skutecznie zatrzymywać pracowników i zadbać o ich motywację?

Agenda

08:30   Rozpoczęcie śniadania biznesowego
09:00   Interaktywna prezentacja i dyskusja moderowana
  • Narzędzia i rola HR, menedżerów, zespołów w motywowaniu oraz utrzymaniu pracowników
  • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
  • Case study - przykłady skutecznych działań wspierających motywację pracowników i chęć pozostania w firmie
  • Dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń.
10:30   Networking
Swobodna formuła śniadania biznesowego sprzyja networkingowi i wymianie poglądów między uczestnikami.
Spotkanie poprowadzimy w sposób interaktywny, w oparciu o dane, badania rynkowe i rzeczywiste case study. Skupimy się na rozwiązaniach realnych problemów oraz analizie konkretnych przypadków.