Zapraszamy na spotkanie, skupiające menedżerów i specjalistów działów HR, zajmujących się tworzeniem i realizacją kluczowych procesów oraz strategii HR, kreowaniem polityki personalnej, motywowaniem i rozwojem pracowników, wynagrodzeniami i benefitami oraz employer brandingiem.

 

Spotkanie poprowadzimy w sposób interaktywny, w oparciu o dane, badania rynkowe i rzeczywiste case study. Skoncentrujemy się na rozwiązaniach realnych problemów oraz analizie konkretnych przypadków.

 

Dobry menedżer projektu to osoba, która potrafi dostosowywać się do zmiennej rzeczywistości i warunków pracy! Każdy projekt jest inny i każdy wymaga świeżego podejścia. Dlatego gotowość do zmian oznacza również otwarcie się na ciągłą naukę i dokształcanie. Dobry menedżer projektu jest elastyczny w działaniu i skłonny do pracy w różnych warunkach.

Korzyści z udziału w seminarium

  • Pogłębienie wiedzy o zarządzaniu projektami.
  • Trening elastycznego reagowania na zmienne okoliczności.
  • Zapoznanie się z rzetelnymi danymi i wynikami badań
  • Podniesienie kwalifikacji menedżera projektu.

Agenda

08:30 - 09:00   Rejestracja uczestników
09:00 - 10:30  

Interaktywna prezentacja i dyskusja moderowana:

  • Komunikacja w projekcie – co zrobić by była efektywna?
  • Jak motywować by zmotywować?
10:30 – 10:45   Przerwa kawowa
10:45 - 12:30  
  • Jak odpuścić kontrolę i wzmacniać samoorganizację zespołu?

Case study:

  • Wyzwania i zadania Menedżera Projektu
12:30 - 13:30  

Przerwa lunchowa

13:30 - 14:30  

Case study c.d. oraz podsumowanie

Termin i lokalizacja

{{ item.event_date }} Wybierz termin


*

*

*

*

Wybrany termin i lokalizacja:

  • {{ term.event_date }} -

Aktualne promocje

Sprawdź