Jak budować zwinną kulturę pracy w organizacji

Zwinna kultura organizacji wpływa pozytywnie na wzrost efektywności pracy zespołów oraz rozwój pracowników. Na organizowanym przez Altkom Akademię seminarium pogłębisz wiedzę dotyczącą zagadnienia Agile oraz zapoznasz się z dobrymi praktykami sprzyjającymi wdrażaniu podejścia zwinnego w tradycyjnym środowisku pracy.

Agenda

08:30 - 09:00   Rejestracja Uczestników
09:00 - 09:30   Zwinne podejście do wymagań Klientów – wprowadzenie
09:30 - 10:45   Personalizacja – jak dobrze zrozumieć użytkownika
10:45 - 11:00   Przerwa kawowa
11:00 - 11:30   User story, czyli zwinne wymagania = „dobre wymagania”
11:30 - 12:30   Podejście iteracyjne – jak efektywnie planować i organizować pracę
12:30 - 13:30   Przerwa obiadowa
13:30 - 14:15   Narzędzia facylitacji w pracy Project Managera
14:15 - 14:30   Przerwa kawowa
14:30 - 15:30   Zarządzanie i przywództwo – na czym polega kierowanie samoorganizującym się zespołem
15:30 - 16:00   Integracja narzędzi do budowania zwinnej kultury pracy w organizacji