Jeśli DevOps wydaje się być ciekawą metodą pracy, którą chciałbyś wdrożyć w swojej organizacji, zapraszamy na Altkom Akademia DevOps Day.

Podczas naszego spotkania omówimy historię oraz główne przesłanki stojące za sukcesem modelu DevOps. Przedstawimy także wskazówki mówiące o tym, jak wprowadzić DevOps w zespole, w którym współpracują ze sobą na co dzień programiści i administratorzy. Jakie są dobre i złe praktyki takiego wdrożenia. Opowiemy o tym, jakimi narzędziami posługuje się profesjonalny zespół DevOps oraz jakie obszary narzędzi należy wdrożyć, aby zautomatyzować cykl życia aplikacji. Omówimy także rolę menedżera.

Korzyści z udziału w seminarium

 • Pogłębienie wiedzy na temat kultury pracy i wartości związanych z metodyką DevOps
 • Poznanie wykorzystywanych w DevOps narzędzi
 • Uzupełnienie wiedzy teoretycznej o aspekt praktyczny czyli przedstawione studium przypadku

Agenda

8:30 - 9:00  

Rejestracja uczestników, kawa

09:00 – 10:15  

Przemysław Włodkowski

 • Co to jest DevOps - historia w pigułce
 • Praca a praca - model organizacyjny, model operacyjny a DevOps
 • Miejsce Menedżera - lider nowego porządku
 • Case Study
10:15 – 10:30  

Przerwa

10:30 - 11:45  

Piotr Prus

DevOps - Kultura pracy w procesie tworzenia
i utrzymywania aplikacji

 • Wartości DevOps - Kultura i Narzędzia w procesie tworzenia
  i utrzymywania aplikacji. Dobre i złe praktyki zarządzania procesem wytwórczym
 • Aplikacje wykorzystywane w zakresie DevOps
  - Jakie obszary należy zautomatyzować
 • Korzyści wynikające z wprowadzenia DevOps w organizacji
  - Czyli jak skrócić cykl życia aplikacji i oszczędzić pracy
 • Dalsze drogi integracji - SysOps, DataOps, DevSecOps
11:45 – 12:30  

Piotr Wolny

Wykorzystanie Enterprise Linux 8 w środowiskach Dev/Ops

 • Wiele wersji tego samego pakietu - jak wybrać właściwą?
 • Nowe narzędzia do obsługi kontenerów
 • Pozostałe produkty tworzone z myślą o Dev/Ops
12:30– 13:30  

Lunch

13:30 – 14:15  

Marcin Wiktorowicz

Ansible - w świetle nowej wersji RHEL8

 • Ansible oczami Red Hat
 • Ansible vs Salt - różnice i podobieństwa
 • Ansible w działaniu – przykładowy scenariusz wdrożenia w środowisku Kubernetes
14:15– 15:15  

Marcin Pyrka

Kubeless: Serverless on Kubernetes

 • Serverless
 • Kubernetes
 • Kubeless
 • Demo

 

Termin i lokalizacja

{{ item.event_date }} Wybierz termin


*

*

*

*

Wybrany termin i lokalizacja:

 • {{ term.event_date }} -

Aktualne promocje

Sprawdź