Udostępnij!

Zasoby na żądanie! Niezależność od sprzętu! Całe IT jako usługa! Obsługiwana samodzielnie! Każdy wie, że chmura to dobre rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że implementacja tej zaawansowanej technologii programowej, która łączy ze sobą  m.in. wirtualizację  serwerów i automatyzację, generuje potrzebę głębokiej transformacji ludzi, procesów i technologii w organizacji. Nie sposób tego osiągnąć bez wyboru sprawdzonego dostawcy i przeszkolenia personelu.

Altkom Akademia oferuje zaawansowane szkolenia na temat wszystkich produktów VMware, które ułatwiają transformację do chmur prywatnych i publicznych.

Wirtualizacja sieci NSX

VMware NSX Data Center to kompletna platforma sieciowa  L2-L7,  zapewniająca usługi sieciowe oraz bezpieczeństwo sieciowe. Aby zaimplementować tę technologię, zapraszamy przede wszystkim na szkolenie VMware NSX Install Configure Manage, które prezentuje NSX  jako część programowo-definiowanego centrum danych (software-definied datacenter). Na szkoleniu można nauczyć się  instalacji i konfiguracji NSXa, wirtualizacji przełączników  sieciowych, czy logicznej konfiguracji routingu pomiędzy środowiskami wirtualnymi i fizycznymi. Kolejnym szkoleniem na ścieżce NSX jest Troubleshoot and Operations. Uczestnicy zapoznają się z rozmaitymi typami problemów technicznych. Można nauczyć się je rozpoznawać i rozwiązywać w sposób usystematyzowany, przy pomocy dedykowanych narzędzi.

Automatyzacja w chmurze –  vRealize® Automation™

VMware  vRealize® Automation™ jest hybrydową platformą do automatyzacji w chmurze, obsługującą wiele technologii od różnych dostawców. Umożliwia poprawienie efektywności, elastyczności i produktywności przez szybkie automatyzowanie złożonych procesów. W efekcie klienci otrzymują wysoce zautomatyzowaną platformę DevOps, która dostarcza funkcjonalność  Infrastructure as Code (IaC) wraz z Any App on Any Cloud.

Na podstawowym szkoleniu  VMware  vRealize® Automation™: Install, Configure, Manage uczestnicy uczą się uruchamiać platformę oraz poznają jej możliwości w zakresie self-service provisioning i dostarczania katalogu usług (maszyn wirtualnych, sieci NSXa i innych). Zapoznają się również z integracją z innymi systemami, w szczególności z vRealize® Orchestrator™. Dalszą integrację z vRealize® Orchestrator™ można  zgłębić na dedykowanym szkoleniu vRealize Automation: Orchestration and Extensibility.  Osoby odpowiedzialne za projektowanie i wdrożenie vRealize® Automation™ w dużej skali zapraszamy na szkolenie vRealize Automation: Design and Deploy.

Wirtualizacja storage – VMware vSAN

VMware vSAN™ to świetnie przyjęte przez rynek rozwiązanie agregujące lokalne oraz bezpośrednio podpięte dyski w jedną pulę, dostępną dla całego klastra, który również jest rozciągnięty między dwie lokalizacje. Dzięki vSAN nie jest już potrzebny zewnętrzny storage, co upraszcza konfigurację i dostarczanie maszyn wirtualnych.

Dla dobrego zapoznania się z tą technologią zapraszamy na dwa szkolenia: podstawowe vSAN: Deploy and Manage oraz zaawansowane vSAN: Troubleshooting Workshop.

Wirtualizacja Desktopów – VMware Horizon

Firmy i instytucje wdrażające wirtualizację desktopów i aplikacji wybierają najczęściej VMware Horizon jak platformę VDI. Poza podstawowym szkoleniem, umożliwiającym adaptację technologii (VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage), Altkom Akademia oferuje obecnie dwa szkolenia zaawansowane –  przeznaczone dla administratorów VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization oraz dedykowane dla architektów systemowych Horizon 7: Design Workshop.