Udostępnij!

Posłuchaj wywiadu z Product Development Managerem Piotrem Wolnym:

Ścieżki szkoleniowe

Administracja systemem Linux
ELA010ELA020ELA300
albo
ELA030ELA300

Administrator Linux DEV/OPS
ELA010ELA020 następnie w dowolnej kolejności w zależności od potrzeb LX-ANS010, LX-K, LX-D, LX-OKD010

Administrator OVIRT
ELA010ELA020LX-OVIRT010

Altkom Akademia, po blisko 20 latach oferowania w swoim portfolio zestawu autoryzowanych szkoleń firmy Red Hat, podjęła decyzję o zastąpieniu ich własną propozycją szkoleń autorskich. Naszym celem jest podniesienie na jeszcze wyższy poziom jakości dostarczanych przez nas usług edukacyjnych oraz umożliwienie uczestnikom szkoleń zdobywania kompetencji z wykorzystaniem najbardziej aktualnych wersji produktów.

Wszystkie szkolenia znajdujące się w naszej nowej propozycji szkoleń autorskich prowadzone są przez tych samych, doświadczonych trenerów Altkom Akademia, którzy od ponad dziesięciu lat realizują szkolenia z zakresu rozwiązań Open Source (w tym Red Hat). Zestaw przygotowanych przez nas szkoleń bazuje na produktach zgodnych (lub źródłowych) z komercyjnymi odpowiednikami oprogramowania sprzedawanego przez firmę Red Hat. I tak np. w przypadku systemu operacyjnego Linux szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem dystrybucji CentOS, szkolenia z OpenShift Container Platform zastępujemy szkoleniami z OKD, zaś szkolenia z zakresu Red Hat Virtualization bazują na dystrybucji OVIRT. Dzięki wprowadzeniu przez nas tych zmian wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkoleń mogą być od razu wykorzystane podczas pracy z najnowszymi wersjami zarówno darmowych jak i komercyjnych odmian produktów.

Podczas przygotowywania naszej własnej propozycji szkoleń autorskich, zachowaliśmy najlepsze cechy szkoleń autoryzowanych. Skupiliśmy się na praktyce, ciekawym dobrze tematów oraz rozwoju umiejętności przydatnych w codziennej pracy. To przewodnie wątki naszej nowej oferty. Dodatkowo w celu podniesienia jakości dostarczanych przez nas usług edukacyjnych, wprowadziliśmy zmiany, odróżniające nas od standardowej oferty szkoleń Red Hat. Nasze szkolenia:

  • wykorzystują aktualne wersje systemów – np. Centos 18.10 zamiast standardowo wykorzystywanej wersji 7.0, Ovirt 4.3;
  • rozpoczynają się od minimalnej instalacji systemów co pozwala na to by wiedzę zdobytą na szkoleniu można było łatwo wykorzystać poza salą szkoleniową – w przeciwieństwie do pracy z gotowymi, nieudokumentowanymi skryptami automatyzującymi przygotowanie środowiska;
  • ograniczają do minimum czas przeznaczony na tematy stanowiące rozmaite zaszłości historyczne (np. Autofs);
  • bazują na dostępnej, aktualnej dokumentacji co eliminuje zjawisko „starzenia się” materiałów szkoleniowych – zamiast pracy ze skryptem szkoleniowym, który może posiadać nieaktualne informacje;
  • posiadają dedykowane środowisko szkoleniowe do którego dostęp możliwy jest także po szkoleniu.

Nasza propozycja szkoleń autorskich podlega ciągłemu rozwojowi. W kolejnych miesiącach udostępnimy Państwu nowe pozycje rozszerzające jej zakres merytoryczny. Aktualnie zapraszamy zaś do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu:

Szkolenia z administracji Enterprise Linux 7

Oferujemy trzy szkolenia z zagadnień administracji systemem operacyjnym CentOS lub Red Hat Enterprise Linux w wersji 7. Szkolenia o numerach ELA010 i ELA020 obejmują podstawy pracy w środowisku Linux oraz konfigurację wielu usług lokalnych. Szkolenie ELA300 to zaawansowane szkolenie obejmujące konfigurację usług sieciowych i zabezpieczanie serwera. Programy tych szkoleń są zbliżone swoim zakresem merytorycznym do program szkoleń autoryzowanych, mogą zatem służyć do przygotowania się ich uczestników do zdawania autoryzowanych egzaminów. Dodatkowo, dla osób posiadających już podstawowe doświadczenie administracyjne przygotowaliśmy szkolenie o numerze ELA030, które jest wersją „fast track” stanowiącą skondensowane połączenie szkoleń ELA010 i ELA020.

Szkolenia z administracji Enterprise Linux 8

Po wydaniu wersji 8 systemu CentOS (CentOS 8) zapraszamy do wzięcia udziału w trzech szkoleniach obejmujących zagadnienia związane z administracją systemem operacyjnym CentOS lub Red Hat Enterprise Linux w wersji 8. Szkolenia o numerach ELA010 i ELA020 obejmują podstawy pracy w środowisku Linux oraz konfigurację wielu usług lokalnych. Szkolenie o numerze ELA030, zaawansowane szkolenie specjalistyczne, obejmuje swoim zakresem konfigurację usług sieciowych oraz zabezpieczanie serwera. Szkolenia o numerach ELA010 i ELA020 posiadają program merytoryczny zbliżony do programu szkoleń autoryzowanych i mogą być przydatne podczas przygotowywania się do autoryzowanego egzaminu na poziomie administratora systemu.

Wprowadzenie do OKD – platformy Kubernetes Open Source

OKD to dostępny na zasadach Free Open Source produkt, na bazie którego powstaje Red Hat OpenShift Container Platform. Szkolenie o numerze LX-OKD010 obejmuje swoją treścią wprowadzenie do konteneryzacji oprogramowania jak również instalację i pracę z OKD. Jest to bardzo dobre wprowadzenie w zagadnienia konteneryzacji, umożliwiające uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do rozpoczęcia pracy z kontenerami Kubernetes w środowiskach produkcyjnych.

Ansible – automatyzacja w systemach Linux

Szkolenie o numerze LX-ANS010 stanowi warsztat techniczny uczący aspektów automatyzacji w systemach Linux w oparciu o oprogramowanie Ansible. Na szkoleniu poznajemy najlepsze praktyki, metody i techniki zastosowania automatyzacji podczas implementacji nowych projektów IT, jak również kompleksowego zarządzania istniejącą infrastrukturą. Uczestnik szkolenia dowiaduje się od podstaw jak tworzyć automatyzujące playbooks, jak i kiedy je stosować oraz na co uważać, by unikać ewentualnych problemów. Dodatkowo na szkoleniu poznajemy popularne projekty rozszerzające podstawowe możliwości Ansible tj. Ansible Galaxy i Ansible AWX. Warsztaty kończą się praktycznym laboratorium podsumowujący całe szkolenie, które może być traktowane jak swoisty egzamin dla jego uczestników.

Instalacja, konfiguracja i zarządzanie Ovirt – Open Source Virtualization

Ovirt to produkt reklamowany jako konkurent VMware vSphere, na bazie którego powstaje Red Hat Virtualization. Jest on dostępny na zasadach Free Open Source. Szkolenie o numerze LX-OVIRT010 dostarcza praktycznych umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie używania OVIRT w środowisku produkcyjnym firmy, dając wiedzę i umiejętności potrzebne do jego uruchomienia.

Inne

Pozostałe, zaawansowane szkolenia w naszej nowej propozycji szkoleń autorskich (Klastry, Bezpieczeństwo, OpenStack, Troubleshooting i wiele innych) dostępne są aktualnie jedynie w postaci konsultacji dla grup zamkniętych. Jako wersje szkoleń ogólnodostępnych pojawią się w naszej ofercie w najbliższej przyszłości po wydaniu nowej wersji CentOS 8, która aktualizuje wersje główne komponentów systemu.