Szkolenie PRINCE2® Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem na poziomie foundation

Czym jest PRINCE2®?

PRINCE2® (PRojects In Controlled Environments) to szeroko stosowana metodyka zarządzania projektami. Przez lata wykształciła wspólny język, którym posługują się sektory przemysłowe, organizacje prywatne i organizacje publiczne non-profit. Stała się ona sposobem dostarczania projektów od IT do R&D, budowy, rozwoju produktu, marketingu oraz transformacji biznesowej.

PRINCE2® oferuje zbiór zasad, tematów oraz procesów umożliwiających kluczowym menadżerom w organizacji uzasadnić projekt. Pomaga im znaleźć odpowiedzi na pytania: “czemu powinniśmy to robić (ten projekt)?”, “czy korzyści są warte ponoszenia kosztów i ryzyka związanych z jego realizacją?”. Koncentruje się też na tym, jak efektywnie zarządzać projektem, by mieć pewność, że warto w niego inwestować nawet wtedy kiedy zmienia się, otaczające organizację, środowisko biznesowe.

Technicznie rzecz biorąc, PRINCE2® to metoda oparta na procesach, służąca skutecznemu zarządzaniu projektem, skoncentrowana na organizacji i kontroli przez cały okres trwania projektu. Każdy etap projektu ma jasną strukturę, a wszystkie zadania rozpoczęte i realizowane w jego ramach są doprowadzone do końca.

PRINCE2® został opracowany w 1996 roku przez rząd Wielkiej Brytanii jako ogólna metodyka zarządzania projektami. Obecnie jest bardzo popularną metodyką stosowaną w ponad 150 krajach przez ponad 20 000 organizacji. PRINCE2® oddziela zarządzanie od pracy specjalistycznej. Stawia granicę pomiędzy pracą wykonywaną przez członków zespołu realizującego projekt i dostawców oraz kierowników projektu. Pomaga organizacjom podnieść umiejętności wprowadzania zmian i wykorzystywania wynikających z nich efektów.

Podsumowanie cech metodyki PRINCE2®

 • Jest to metodyka dzieląca projekt na różne etapy, dzięki czemu łatwo nimi zarządzać.
 • Poprawia komunikację pomiędzy członkami zespołu a zewnętrznymi interesariuszami.
 • Daje interesariuszowi szansę na zabranie głosu w procesie podejmowania decyzji.
 • Koncentruje się na uzasadnieniu biznesowym.
 • Daje większą kontrolę nad planem dzięki regularnym przeglądom postępu prac w projekcie.
 • Wskazuje szczegółowe kompetencje wymagane dla osób biorące udział w pracach, zgodnie z rolą odgrywaną przez nich w projekcie.

Jakie korzyść odniesiesz dzięki poznaniu PRINCE2®?

W razie pojawienia się problemów w trakcie realizacji projektu musisz być gotowy do podjęcia działań naprawczych. Sprawując kontrolę nad projektem, odpowiadasz za inicjowanie działań, które unormują sytuację. Poznanie metodyki PRINCE2® uporządkuje i ułatwi Twoją pracę na stanowisku Kierownika Projektów. Otrzymasz wskazówki dotyczące zarządzania dostępnymi zasobami. Jednocześnie zdobędziesz także wiedzę, która wpłynie na Twoją zdolność do zarządzania ryzykiem biznesowym w projektach.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

 • Nauczysz się zarządzać projektami i pracować w środowisku projektowym przy pomocy znanej na całym świecie metodyki zarządzania projektami
 • Upewnisz się, że członkowie zespołu koncentrują się na rentowności projektu oraz jego uzasadnieniu biznesowym zamiast na zakończeniu projektu dla samego jego zamknięcia.
 • Dowiesz się jak wspierać ciągłość pracy w projekcie oraz w jaki sposób wykorzystywać wnioski z jego realizacji.
 • Zaczniesz wykorzystywać planowanie oraz raportowanie prac poprawiające bieżącą komunikację oraz kontrolę postępów.
 • Ograniczysz konsekwencje, które mogą wynikać z pojawiających się w projekcie problemów oraz dowiesz się w jaki sposób monitorować projekt przez cały okres jego trwania.
 • Zdobędziesz wysoko ceniony certyfikat, którego posiadanie jest często uznawane jako minimalne wymaganie dla osób aplikujących na stanowiska menadżerów projektów.

Korzyści dla organizacji

 • Wprowadzenie wspólnej, w pełni zrozumiałej terminologii oraz podejścia do raportowania, które zaoszczędzi czasu i wysiłku.
 • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ich ról oraz obowiązków w zarządzaniu cyklem życia projektu.
 • Wykorzystanie narzędzia diagnostycznego, ułatwiającego ocenę pracy w projekcie, rozwiązywanie potencjalnych problemów oraz audyt efektów.
 • Pewność, że interesariusze (w tym sponsorzy oraz dostawcy zasobów) są odpowiednio reprezentowani podczas planowania i podejmowania decyzji.
 • Umożliwienie większego zaangażowania interesariuszy w procesie zatwierdzania i zarządzania projektem.
 • Wprowadzenie zdefiniowanej struktury ról, podziału obowiązków oraz odpowiedzialności w projekcie.
 • Wprowadzenie spójności (a nie biurokracji), ciągłego udoskonalania (zamiast ponownego "odkrywania Ameryki") oraz standaryzowanego sposobu oceny i rozwiązywania problemów (w przeciwieństwie do bycia obserwowanym przez “Wielkiego Brata”).
 • Koncentracja na uzasadnieniu biznesowym projektu oraz jego rentowności.

Korzyści wynikające ze udziału w szkoleniu PRINCE2® Foundation

Zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia projektów w oparciu o powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami brytyjską metodykę PRINCE2®. Celem akredytowanego szkolenie PRINCE2® Foundation jest przekazanie Ci dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwią prowadzenie projektu. Zwiększy to Twoją szansę na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomoże prowadzić projekt w kontrolowany sposób. Na szkoleniu nacisk położony jest także na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2®. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Foundation.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

Terminy Agenda szkolenia

Terminy szkoleń

Rodzaj Data Miasto Cena Kup
Szkolenie 09.08-11.08 Warszawa 850 zł
Szkolenie + egzamin 09.08-11.08 Warszawa 1640 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Warszawa 850 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Warszawa 1640 zł
Szkolenie 30.08-01.09 Warszawa 850 zł
Szkolenie + egzamin 30.08-01.09 Warszawa 1640 zł
Szkolenie 09.08-11.08 Kraków 850 zł
Szkolenie + egzamin 09.08-11.08 Kraków 1640 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Kraków 850 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Kraków 1640 zł
Szkolenie 30.08-01.09 Kraków 850 zł
Szkolenie + egzamin 30.08-01.09 Kraków 1640 zł
Szkolenie 09.08-11.08 Wrocław 850 zł
Szkolenie + egzamin 09.08-11.08 Wrocław 1640 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Wrocław 850 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Wrocław 1640 zł
Szkolenie 30.08-01.09 Wrocław 850 zł
Szkolenie + egzamin 30.08-01.09 Wrocław 1640 zł
Szkolenie 09.08-11.08 Katowice 850 zł
Szkolenie + egzamin 09.08-11.08 Katowice 1640 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Katowice 850 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Katowice 1640 zł
Szkolenie 30.08-01.09 Katowice 850 zł
Szkolenie + egzamin 30.08-01.09 Katowice 1640 zł

Agenda szkolenia

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2018 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

Aktualne promocje

Sprawdź