Szkolenie PRINCE2® Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem na poziomie foundation

Czym jest PRINCE2®?

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) to szeroko stosowana metodyka zarządzania projektami. Przez lata wykształciła wspólny język, którym posługują się sektory przemysłowe, organizacje prywatne i organizacje publiczne non profit. Stała się ona standardem dostarczania projektów od IT do R&D, budowy oraz rozwoju produktu.

PRINCE2® wyróżnia cztery najbardziej istotne elementy projektu – pryncypia, tematy, procesy i środowiska projektu. Procesy umożliwiają kluczowym menadżerom w organizacji uzasadnić projekt. Pomagają znaleźć odpowiedzi na pytania: „Dlaczego powinniśmy to (ten projekt) robić?”, „Czy dla spodziewanych korzyści warto ponieść koszty i ryzyko związane z realizacją projektu?”. Koncentruje się też na tym, jak efektywnie zarządzać projektem, by mieć pewność, że warto w niego inwestować nawet wtedy, kiedy zmienia się środowisko biznesowe organizacji.

Technicznie rzecz biorąc, PRINCE2® to metoda oparta na procesach, służąca skutecznemu zarządzaniu projektem, skoncentrowana na organizacji i kontroli przez cały okres jego trwania. Każdy etap projektu ma jasną strukturę, a realizacja wszystkich rozpoczętych w nim zadań jest doprowadzona do końca.

PRINCE2® został opracowany w 1996 roku w Wielkiej Brytanii jako ogólna metodyka zarządzania projektami. Obecnie jest stosowany przez ponad 20 000 organizacji w ponad 150 krajach. PRINCE2® oddziela zarządzanie od pracy specjalistycznej. Stawia granicę między pracą wykonywaną przez członków zespołu realizującego projekt i dostawców, a pracą kierowników projektu. Pomaga organizacjom podnieść umiejętności wprowadzania zmian i wykorzystywania ich efektów.

Podsumowanie cech metodyki PRINCE2®

 • Dzieli projekt na etapy, dzięki czemu łatwo nim zarządzać.
 • Poprawia komunikację między członkami zespołu a zewnętrznymi interesariuszami.
 • Daje interesariuszowi szansę na zabranie głosu w procesie podejmowania decyzji.
 • Koncentruje się na uzasadnieniu biznesowym.
 • Umożliwia większą kontrolę nad planem dzięki regularnym przeglądom postępu prac w projekcie.
 • Wskazuje szczegółowe kompetencje wymagane od osób biorących udział w pracach zgodnie z rolą odgrywaną przez nich w projekcie.

Jakie korzyść odniesiesz dzięki poznaniu PRINCE2®?

W razie pojawienia się problemów w trakcie realizacji projektu musisz być gotowy do podjęcia działań naprawczych. Sprawując kontrolę nad projektem, odpowiadasz za inicjowanie działań, które unormują sytuację. Poznanie metodyki PRINCE2® uporządkuje i ułatwi Ci pracę na stanowisku Kierownika Projektów. Otrzymasz wskazówki dotyczące zarządzania dostępnymi zasobami. Zdobędziesz także wiedzę, która wpłynie na Twoją zdolność do zarządzania ryzykiem biznesowym w projektach.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Nauczysz się zarządzać projektami i pracować w środowisku projektowym za pomocą znanej na całym świecie metodyki zarządzania projektami.
 • Upewnisz się, że członkowie zespołu koncentrują się na rentowności projektu oraz jego uzasadnieniu biznesowym zamiast na zakończeniu projektu dla samego jego zamknięcia.
 • Dowiesz się, jak wspierać ciągłość pracy w projekcie i jak wykorzystywać wnioski płynące z jego realizacji.
 • Zaczniesz wykorzystywać planowanie oraz raportowanie prac poprawiające bieżącą komunikację oraz kontrolę postępów.
 • Ograniczysz konsekwencje pojawiających się w projekcie problemów oraz dowiesz się, jak monitorować projekt przez cały okres jego trwania.
 • Zdobędziesz wysoko ceniony certyfikat często wymagany od osób aplikujących na stanowisko menadżera projektów.

Korzyści dla organizacji:

 • Wprowadzenie wspólnej, w pełni zrozumiałej terminologii oraz podejścia do raportowania, co zaoszczędzi czasu i wysiłku.
 • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ich ról oraz obowiązków w zarządzaniu cyklem życia projektu.
 • Wykorzystanie narzędzia diagnostycznego ułatwiającego ocenę pracy w projekcie, rozwiązywanie potencjalnych problemów oraz audyt efektów.
 • Pewność, że interesariusze (w tym sponsorzy oraz dostawcy zasobów) są odpowiednio reprezentowani podczas planowania i podejmowania decyzji.
 • Umożliwienie większego zaangażowania interesariuszy w procesach zatwierdzania projektu i zarządzania nim.
 • Wprowadzenie zdefiniowanej struktury ról, podziału obowiązków oraz odpowiedzialności w projekcie.
 • Wprowadzenie spójności, czerpanie z dotychczasowych doświadczeń w zarządzaniu projektami, wprowadzenie standaryzowanego sposobu oceny i rozwiązywania problemów.
 • Koncentracja na uzasadnieniu biznesowym projektu oraz jego rentowności.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalnego przygotowania, ale znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

Terminy Agenda szkolenia

Terminy szkoleń

Rodzaj Data Miasto Cena Kup
18.10-20.10|Warszawa|Szkolenie|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_PRINCE2|
Szkolenie 18.10-20.10 Warszawa 850 zł
18.10-20.10|Warszawa|Szkolenie + egzamin|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_PRINCE2|
Szkolenie + egzamin 18.10-20.10 Warszawa 1640 zł
25.10-27.10|Wrocław|Szkolenie|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_PRINCE2|
Szkolenie 25.10-27.10 Wrocław 850 zł
25.10-27.10|Wrocław|Szkolenie + egzamin|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_PRINCE2|
Szkolenie + egzamin 25.10-27.10 Wrocław 1640 zł
15.11-17.11|Katowice|Szkolenie|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_PRINCE2|
Szkolenie 15.11-17.11 Katowice 850 zł
15.11-17.11|Katowice|Szkolenie + egzamin|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_PRINCE2|
Szkolenie + egzamin 15.11-17.11 Katowice 1640 zł

Agenda szkolenia

Project Management Institute, PMI oraz logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. PMBOK® Guide, CAPM®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

APMG-International Agile Project Management, Agile Programme Management, Change Management, Facilitation, Agile Business Analysis, Swirl Device logo są znakami handlowymi należącymi do APM Group Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2018 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź