Szkolenie ITIL® 4 Foundation z egzaminem ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

Czym jest ITIL®?

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) to najpopularniejszy na świecie zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (ITSM). Wykorzystywany jest praktycznie w każdej branży, od technologii informatycznych po usługi marketingowe. Celem ITIL® jest pomoc organizacji w dostosowaniu do siebie usług IT i oczekiwań biznesowych. Wprowadzenie ITIL® tworzy atmosferę współpracy umożliwiającą ciągłe doskonalenie usług IT oraz podnosi pewność, że organizacja będzie w stanie dostarczyć je na najwyższym oczekiwanym poziomie. Proponowane przez ITIL® systematyczne podejście do zarządzania usługami informatycznymi może także pomóc firmom w zarządzaniu ryzykiem, we wzmocnieniu relacji z klientami, w stworzeniu opłacalnych procesów dostarczania usług i zbudowaniu stabilnego środowiska IT. Dzięki temu ułatwia rozwijanie firmy, zwiększanie skali jej działania i wprowadzanie niezbędnych zmian w jej procesach biznesowych.

ITIL® umieszcza zarządzanie usługami IT w strategicznym kontekście zarządzania firmą, ujmując całościowo IT, rozwój oprogramowania, zarządzanie operacyjne organizacją i współpracę z partnerami biznesowymi. Podkreśla znaczenie tworzenia wartości przez dostarczane usług IT. Ponieważ ITIL® łączy te pojęcia w jedną spójną całość, przekształcił się z czasem w zintegrowany model zarządzania usługami cyfrowymi organizacji.

ITIL4® zawiera dziewięć zasad przewodnich, które dotyczą między innymi zarządzania zmianami organizacyjnymi, komunikacji między zespołami, sposobów pomiaru efektywności działania procesów oraz niezbędnych do tego wskaźników. Koncentruje się na kulturze firmy, wspierając integrację działu IT z ogólną strukturą biznesową. Zachęca także do współpracy między przedstawicielami IT i pozostałymi działami organizacji, Ponadto ITIL4®kładzie nacisk na zbieranie i analizę opinii klientów.

ITIL® został opracowany w latach 80. XX w. przez Centralną Agencję Komputerową i Telekomunikacyjną rządu brytyjskiego (CCTA). Jego pierwsza wersja składała się z ponad 30 książek kodyfikujących najlepsze praktyki w zakresie zarządzania technologiami informatycznymi. Z biegiem lat wiarygodność i użyteczność ITIL® stały się rozpoznawalne, co doprowadziło do wykorzystania go w 2005 r. jako jednej z podstaw standardu ISO/IEC 20000 – opartego na brytyjskiej normie BS15000 pierwszego międzynarodowego standardu zarządzania usługami IT.

Podsumowanie cech ITIL®

 • Dokładniejsze dopasowanie do siebie celów działu IT i działów biznesowych organizacji.
 • Skrócenie czasu obsługi incydentów i wzrost zadowolenia klientów.
 • Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów IT.
 • Zwiększenie widoczności kosztów i znaczenia posiadanych zasobów IT w całkowitych kosztach operacyjnych firmy.
 • Szybszy proces reakcji na zakłócenia w działaniu usług IT i sprawne zarządzanie ich nieprzerwanym dostarczaniem.
 • Bardziej elastyczne środowisko usług IT, gotowe do szybkiego wprowadzania zmian.

Jakie korzyści odniesiesz dzięki poznaniu ITIL®?

ITIL® to uznany na całym świecie zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Poznanie go pomoże Ci wykorzystać koncepcje, terminologię oraz procesy powszechnie stosowane w celu wsparcia rozwoju organizacji w obszarze ITSM. Umożliwi Ci też wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu danymi wykorzystywanymi przez organizację oraz efektywne mierzenie wydajności zarządzanych przez Ciebie usług IT Ucząc się ITIL®, przygotowujesz się do zastosowania nowych umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

 • Certyfikat ITIL® wyznacza punkt odniesienia, który określa Twoje umiejętności i znajomość zasad zarządzania usługami IT. Przedsiębiorstwa na całym świecie uznają certyfikację ITIL® za warunek wstępny przyjęcia do pracy w dziale zarządzania usługami IT.
 • Udział w szkoleniu umożliwi poznanie standardowej terminologii i procesów zarządzania określonych w ITIL®, co ułatwi Ci komunikację z dostawcami i partnerami biznesowymi w obszarze zarządzania usługami IT oraz pomoże skoncentrować się na oczekiwaniach klientów i doświadczeniach użytkowników.
 • Jakość świadczenia usług zależy od umiejętności i wiedzy pracowników działu IT. Szkolenie ITIL® ma na celu dostarczenie wiedzy oraz przygotowanie menedżerów IT do sprawnego rozwiązywania problemów.
 • Znajomość ITIL® wpływa na poprawę efektywności kosztowej procesów biznesowych, których elementem są usługi IT. Dzięki umiejętnej optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów z uwzględnieniem potencjalnych czynników ryzyka rośnie ROI, co pomaga organizacji osiągać zrównoważony wzrost.
 • Zdobycie certyfikatu ITIL® podnosi Twoje kwalifikacje, co może się przekładać na wzrost wynagrodzenia. Oprócz aspektu płacowego zyskujesz także większe możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Korzyści dla organizacji

 • Wdrożenie ITIL4® pomaga firmom, niezależnie od ich rozmiaru i branży, świadczyć usługi IT na najwyższym poziomie – na miarę nowej ery technologicznej
 • Dzięki elastyczności ITIL4® firma będzie gotowa do szybkiego wprowadzania w miarę potrzeb kolejnych zmian technologicznych.
 • Znacznie poprawi się współpraca między różnymi interesariuszami procesu biznesowego, co umożliwi zespołom sprawniejszą pracę w obszarach zarówno zarządzania usługami IT, jak i wdrażania oraz utrzymywania tych usług.
 • Firma będzie mogła przygotować się do zastosowania Agile i DevOps oraz określić oczekiwany sposób ich wykorzystania w zarządzaniu usługami IT.
 • Wdrożenie najlepszych praktyk ITIL4® dotyczących zarządzania incydentami i zarządzania problemami umożliwi szybkie przywracanie usług oraz opracowanie na przyszłość skutecznych sposobów rozwiązywania problemów technicznych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalnego przygotowania, ale znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

Terminy Agenda szkolenia

Terminy szkoleń

Rodzaj Data Miasto Cena Kup
Szkolenie 19.10-20.10 Warszawa 790 zł
Szkolenie + egzamin 19.10-20.10 Warszawa 1590 zł
Szkolenie + egzamin 26.10-27.10 Warszawa 1590 zł
Szkolenie 16.11-17.11 Warszawa 790 zł
Szkolenie + egzamin 16.11-17.11 Warszawa 1590 zł
Szkolenie 26.10-27.10 Kraków 790 zł
Szkolenie + egzamin 26.10-27.10 Kraków 1590 zł
Szkolenie 16.11-17.11 Kraków 790 zł
Szkolenie + egzamin 16.11-17.11 Kraków 1590 zł
Szkolenie 26.10-27.10 Wrocław 790 zł
Szkolenie + egzamin 26.10-27.10 Wrocław 1590 zł
Szkolenie 16.11-17.11 Wrocław 790 zł
Szkolenie + egzamin 16.11-17.11 Wrocław 1590 zł
Szkolenie 26.10-27.10 Katowice 790 zł
Szkolenie + egzamin 26.10-27.10 Katowice 1590 zł
Szkolenie 16.11-17.11 Katowice 790 zł
Szkolenie + egzamin 16.11-17.11 Katowice 1590 zł

Agenda szkolenia

Project Management Institute, PMI oraz logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. PMBOK® Guide, CAPM®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

APMG-International Agile Project Management, Agile Programme Management, Change Management, Facilitation, Agile Business Analysis, Swirl Device logo są znakami handlowymi należącymi do APM Group Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2018 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź