Szkolenie ITIL® 4 Foundation z egzaminem ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

Czym jest ITIL®?

ITIL®, znany wcześniej pod nazwą Information Technology Infrastructure Library, to najpopularniejszy na świecie zestaw najlepszych praktyk służących do zarządzania usługami IT (ITSM). Wykorzystywany jest praktycznie w każdej branży, od technologii informatycznych po usługi marketingowe. Celem ITIL® jest pomoc organizacji w dostosowaniu do siebie usług IT i oczekiwań biznesowych. Wprowadzenie ITIL® tworzy atmosferę współpracy umożliwiającą ciągłe doskonalenie usług IT oraz podnosi pewność, że organizacja będzie w stanie dostarczyć je najwyższym, oczekiwanym poziomie. Systematyczne podejście do zarządzania usługami informatycznymi proponowane przez ITIL® może także pomóc firmom w zarządzaniu ryzykiem, wzmocnieniu relacji z klientami, stworzeniu opłacalnych procesów dostarczania usług i zbudowaniu stabilnego środowiska IT. W efekcie tego możliwym staje się łatwiejszy rozwój firmy, zwiększenie skali jej działania i wprowadzanie niezbędnych zmian w jej procesach biznesowych.

ITIL® umieszcza zarządzanie usługami IT w strategicznym kontekście zarządzania firmą, patrząc całościowo na IT, rozwój oprogramowania, zarządzanie operacyjne organizacją i współpracę z partnerami biznesowymi. ITIL® podkreśla znaczenie tworzenia wartości przez dostarczane usług IT. Ponieważ ITIL® łączy te pojęcia w jedną, spójną całość, przekształcił się z czasem w zintegrowany model zarządzania usługami cyfrowymi organizacji.

ITIL4® zawiera dziewięć zasad przewodnich, które obejmują między innymi zarządzanie zmianami organizacyjnymi, komunikację pomiędzy zespołami, sposoby pomiaru efektywności działania procesów oraz niezbędne do tego wskaźniki. Koncentruje się na kulturze firmy wspierając integrację działu IT z ogólną strukturą biznesową. Zachęca także do współpracy pomiędzy przedstawicielami IT oraz pozostałymi działami organizacji, zwłaszcza że inne jednostki biznesowe coraz częściej polegają na technologii, by móc wykonywać swoje zadania. Ponadto ITIL4® kładzie nacisk na zbieranie i analizę opinii klientów, ponieważ w erze Internetu firmom jest znacznie łatwiej pozyskać i zrozumieć postrzeganie ich działania w oczach opinii publicznej.

ITIL® został opracowany w latach 80-tych przez Centralną Agencję Komputerową i Telekomunikacyjną rządu brytyjskiego (CCTA). Pierwsza wersja ITIL® składała się z ponad 30 książek, które kodyfikowały najlepsze praktyki w zakresie zarządzania technologiami informatycznymi zebranymi z wielu źródeł na całym świecie. Z biegiem lat wiarygodność i użyteczność ITIL® stały się rozpoznawalne, co doprowadziło w 2005 r. do wykorzystania go jako jednej z podstaw standardu ISO / IEC 20000, pierwszego międzynarodowego standardu zarządzania usługami IT, który opiera się na brytyjskiej normie BS15000.

Podsumowanie cech ITIL®

 • Dokładniejsze dopasowanie celów działu IT oraz działów biznesowych organizacji.
 • Skrócony czas obsługi incydentów i wzrost zadowolenia klientów.
 • Obniżone kosztów operacyjnych dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów IT
 • Większa widoczność kosztów i znaczenia posiadanych zasobów IT w całkowitych kosztach operacyjnych firmy.
 • Szybszy proces reakcji na zakłócenia w działaniu usług IT i zarządzanie ich nieprzerwanym dostarczaniem.
 • Bardziej elastyczne środowisko usług IT, które jest gotowe do szybkiego wprowadzania zmian.

Jakie korzyści odniesiesz dzięki poznaniu ITIL®?

ITIL® to uznany na całym świecie zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Zdobycie certyfikacja ITIL® pomoże Ci poznać powszechnie stosowane koncepcje, terminologię oraz procesy stosowane w celu wsparcia rozwoju organizacji w obszarze ITSM. Usystematyzuje również Twoją wiedzę umożliwiając stosowanie tej metodologii w praktyce. ITIL® umożliwi Ci wprowadzenie usprawnienia w zarządzaniu danymi wykorzystywanymi przez organizację oraz efektywne mierzenie wydajności zarządzanymi przez Ciebie usługami IT. Ucząc się ITIL® przygotowujesz się do wykorzystania nowych umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

 • Certyfikat ITIL® wyznacza punkt odniesienia określający Twoje umiejętności i znajomość zasad zarządzania usługami IT. Przedsiębiorstwa na całym świecie uznają certyfikację ITIL® za warunek wstępny dla pracowników działów zarządzania usługami IT.
 • Wielu menedżerów działów IT nie stosuje standardowej terminologii ani procesów zarządzania określonych przez ITIL®. Certyfikat ITIL® pomoże Ci poznać i nauczyć się tych pojęć co w przyszłości umożliwi łatwiejszą komunikację z dostawcami i partnerami biznesowymi w obszarze zarządzania usługami IT.
 • Szkolenie ITIL® buduje w uczestnikach większe zaufanie i pewność do wprowadzania innowacji w zakresie nowych procesów informatycznych wspierających obsługę Klienta. Dzięki niemu pracownicy działów IT mogą skoncentrować się na oczekiwaniach klientów i doświadczeniach użytkowników wykorzystujących dostarczane przez nich systemy.
 • Jakość świadczenia usług zależy od umiejętności i wiedzy pracowników działu IT. Szkolenie ITIL® ma na celu zbudowanie wiedzy i przygotowanie menedżerów IT do sprawnego rozwiązywania problemów.
 • Znajomość ITIL® wpływa na poprawę efektywności kosztowej procesów biznesowych, w których jednym z elementów są usługi IT. Poprzez umiejętną optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów z uwzględnieniem potencjalnych czynników ryzyka poprawia się ROI co w efekcie pomaga organizacji osiągać zrównoważony wzrost.
 • Zdobycie certyfikatu ITIL® podnosi także Twoje kwalifikacje, które mogą przekładać się na wzrost wynagrodzenia. Oprócz aspektu wynagrodzeń zyskujesz także większe możliwości dalszego rozwoju zawodowego.

Korzyści dla organizacji

 • Wdrożenie ITIL4® pomaga firmom, niezależnie od ich wielkości i branży, w której funkcjonują, w tworzenie usług IT na najwyższym poziomie. Poziomie na miarę nowej ery technologicznej, powszechnie znanej jako Czwarta Rewolucja Przemysłowa.
 • Dzięki elastyczności ITIL4® firma będzie gotowa do szybkiego wprowadzania, w miarę potrzeby, kolejnych zmian technologicznych.
 • Współpraca między różnymi interesariuszami procesu biznesowego zostanie znacznie poprawiona, umożliwiając zespołom bardziej inteligentną pracę zarówno w obszarze zarządzania usługami IT, jak również w obszarze wdrażania i utrzymywania tych usług.
 • Dzięki wdrożeniu ITIL4® firma będzie mogła przygotować się do zastosowania Agile i DevOps oraz będzie mogła określić oczekiwany sposób ich wykorzystania z zarządzaniu usługami IT.
 • Dzięki najlepszym praktykom ITIL4®, takim jak zarządzanie incydentami i zarządzanie problemami, stanie się możliwe szybkie przywracanie usług i opracowywanie na przyszłość skutecznych sposobów rozwiązywania mogących się pojawić problemów technicznych.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu ITIL4® Foundation

Dzięki udziałowi w akredytowanym szkoleniu ITIL4® Foundation zapoznasz się z wiedzą w zakresie Information Technology Infrastructure Library, najpopularniejszego na świecie zestawu praktyk służących do zarządzania usługami IT (ITSM). Poznasz i zrozumiesz najważniejsze pojęcia oraz zasady wykorzystania ITIL4® w praktyce. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Foundation.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

Terminy Agenda szkolenia

Terminy szkoleń

Rodzaj Data Miasto Cena Kup
Szkolenie 10.08-11.08 Warszawa 790 zł
Szkolenie + egzamin 10.08-11.08 Warszawa 1590 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Warszawa 790 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Warszawa 1590 zł
Szkolenie 31.08-01.09 Warszawa 790 zł
Szkolenie + egzamin 31.08-01.09 Warszawa 1590 zł
Szkolenie 10.08-11.08 Kraków 790 zł
Szkolenie + egzamin 10.08-11.08 Kraków 1590 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Kraków 790 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Kraków 1590 zł
Szkolenie 31.08-01.09 Kraków 790 zł
Szkolenie + egzamin 31.08-01.09 Kraków 1590 zł
Szkolenie 10.08-11.08 Wrocław 790 zł
Szkolenie + egzamin 10.08-11.08 Wrocław 1590 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Wrocław 790 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Wrocław 1590 zł
Szkolenie 31.08-01.09 Wrocław 790 zł
Szkolenie + egzamin 31.08-01.09 Wrocław 1590 zł
Szkolenie 10.08-11.08 Katowice 790 zł
Szkolenie + egzamin 10.08-11.08 Katowice 1590 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Katowice 790 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Katowice 1590 zł
Szkolenie 31.08-01.09 Katowice 790 zł
Szkolenie + egzamin 31.08-01.09 Katowice 1590 zł

Agenda szkolenia

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2018 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

Aktualne promocje

Sprawdź