Szkolenie Agile Project Management Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem

Czym jest Agile Project Management?

Agile Project Management to iteracyjne podejście do planowania i przeprowadzania procesów projektowych. Sukces Agile’a wynika z myślenia, że „każdy projekt musi być przypisany do jasno zdefiniowanych celów strategicznych oraz koncentrować się na wczesnym dostarczaniu rzeczywistych korzyści dla biznesu.” Metoda Agile skierowana jest na pracę zespołową. Koncentruje się na takich pytaniach jak: “co trzeba dostarczyć w przyszłym tygodniu?” oraz “czy oprogramowanie robocze jest tym czego klient tak naprawdę potrzebuje?” Umożliwia członkom zespołu pracować wspólnie z klientem – jest to możliwe poprzez definiowanie i priorytetyzowanie wymagań, rozwój, testowanie, a także poprzez przekazywanie wiadomości zwrotnej podczas ciągłego i powtarzalnego cyklu iteracji.

Agile opiera się na prowadzeniu procesu w sposób cykliczny, wspierając elastyczność zmian, eksperymentowanie z nowymi pomysłami oraz adaptację aktualnego sposobu pracy. Takie podejście obejmuje zespoły wielofunkcyjne, pracujące nad iteracjami produktu, które są potem organizowane i priorytetyzowane na podstawie ewoluujących potrzeb i wymagań klienta. Interesariusze biznesowi oraz programiści pracują ramię w ramię w celu stworzenia produktu, który łączy zarówno potrzeby klienta, jak i cele firmy. Agile scala ze sobą każdy element roboczy projektu, aby przygotować możliwie jak najbardziej wszechstronny, najskuteczniejszy produkt.

Główną korzyścią wynikającą z zastosowania Agile Project Management jest zdolność do szybkiego reagowania na problemy powstałe w trakcie trwania projektu. Wprowadzenie niezbędnej zmiany w projekcie we właściwym momencie może zaoszczędzić posiadane zasoby i ostatecznie, pomóc doprowadzić go do końca na czas i w ramach określonego budżetu.

Idea ciągłego udoskonalania powstała w XX wieku, miała rozmaite formy i przez wiele dekad była broniona przez różnych liderów. Agile został opracowany w latach 90-tych przez inżynierów z branży programistycznej, gdyż próbowali oni rozwiązywać problemy z opóźnieniem, przekraczając przeznaczony na projekt budżet. Na przykład Rapid Iterative Production Prototyping (RIPP) podejście Jamesa Martina posłużyło jako przesłanka do napisania książki Rapid Application Development w 1991 roku oraz stworzenia podejścia o tej samej nazwie, czyli RAD.

Podsumowanie cech Agile Project Management

 • Projekty można łatwo zorganizować i wdrażać. Zespoły wielofunkcyjne nie są odizolowane, a zakres obowiązków jest szerszy w ramach konkretnych części projektu.
 • Ludzie stają się bardziej twórczy, innowacyjni, a ich wiedza jest doceniana.
 • Ponieważ zmienność jest dopuszczalna w projektach, gdzie cel końcowy nie został jeszcze zdefiniowany, w miarę postępu prac, kiedy więcej zmiennych staje się znana, nowe cele mogą zostać określone i wprowadzone na późniejszym etapie procesu.
 • Stosując iteracje, pojedyncze zespoły mogą skupić swoją uwagę na bardziej szczegółowych elementach projektu. Efektem takiego działania jest rozwiązanie problemów oraz łatwa identyfikacja kłopotów z oprogramowaniem i szybsze dostarczenie produktu końcowego.
 • Klient może stan prac na każdym etapie projektu. Ma także możliwość śledzenia poszczególnych celów oraz osiągniętych kamieni milowych. Dzięki temu ma większy udział w przygotowaniu i dostarczeniu oczekiwanego przez siebie produktu końcowego.
 • Komunikacja pomiędzy użytkownikiem rozwiązania i członkami zespołu projektowego przyczynia się do ciągłego doskonalenia tworzonego rozwiązania.

Jakie korzyści odniesiesz dzięki poznaniu Agile Project Management?

Główną korzyścią, którą osiągniesz po zakończeniu szkolenia Agile Project Management jest podniesienie Twojej zdolność do reagowania i odpowiadania na problemy powstałe w trakcie trwania projektu. Poznanie zasad rządzących wprowadzaniem niezbędnych zmian w projekcie oraz wyborem najbardziej odpowiedniego momentu ich wprowadzenia pomoże Ci zaoszczędzić zasoby oraz dostarczyć projekt na czas oraz w ramach określonego budżetu.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

 • Szybsze i mniej kosztowne wprowadzanie zmian oraz graniczenie możliwego ryzyka porażki projektu.
 • Zrozumienie miejsca Agile Project Management w zarządzaniu projektami oraz różnic w przeciwieństwie do tradycyjnych/alternatywnych metodyk.
 • Wyposażenie uczestnika w zbór podstawowych zasad pracy, wiedzy teoretycznej oraz znajomości procesów niezbędnych do prowadzenia projektów Agile’owych.
 • Zwiększenie komunikacji oraz zaangażowania interesariuszy kluczowych dla osiągnięcia sukcesu projektu.
 • Określenie zasad niezbędnych do prowadzenia projektu zgodnie z wytycznymi Agile Project Management oraz umiejętność ich dopasowania do danej sytuacji.
 • Poznanie sposobów iteracyjnego wprowadzania zmian w projekcie skutkujących tworzeniem produktów bardziej dopasowanych do potrzeb Klienta.

Korzyści dla organizacji

 • Szybsze i skuteczniejsze dostarczanie zmiany poprzez dostosowanie sprawdzonego i wypróbowanego do agile project management; podstawowej struktury, przyjętej I ciągle udoskonalanej od ponad 20 lat.
 • Użycie uporządkowanego i skalowalnego sposobu prowadzenia projektów.
 • Osiągnięcie idealnej równowagi pomiędzy standardami, rygorem i widocznością wymaganymi dla dobrego zarządzania projektami oraz szybka zmiana i zwiększenie odpowiedzialności dostarczane przez Agile.
 • Zarządzanie pełnym cyklem życia projektu, począwszy od rozpoczęcia poprzez wykonanie, modyfikację aż do zakończenia.
 • Zapewnienie jasnych ról i obowiązków dla każdej osoby w projekcie, które reprezentują kluczowe grupy interesariuszy.
 • Kontrola jakości, efektów oraz zarządzanie ryzykiem, których celem jest zapewnienie rentowności projektu na każdym etapie jego realizacji.
 • Szybsza i sprawna współpraca pomiędzy zespołami projektowymi i interesariuszami biznesowymi.

Korzyści wynikające ze udziału w szkoleniu AgilePM® Foundation

Dzięki udziałowi w akredytowanym szkoleniu AgilePM® Foundation zapoznasz się z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. Poznasz i zrozumiesz najważniejszych pojęć oraz zasad pracą w metodyce AgilePM®. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Foundation.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

Terminy Agenda szkolenia

Terminy szkoleń

Rodzaj Data Miasto Cena Kup
Szkolenie 09.08-11.08 Warszawa 890 zł
Szkolenie + egzamin 09.08-11.08 Warszawa 1490 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Warszawa 890 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Warszawa 1490 zł
Szkolenie 30.08-01.09 Warszawa 890 zł
Szkolenie + egzamin 30.08-01.09 Warszawa 1490 zł
Szkolenie 09.08-11.08 Kraków 890 zł
Szkolenie + egzamin 09.08-11.08 Kraków 1490 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Kraków 890 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Kraków 1490 zł
Szkolenie 30.08-01.09 Kraków 890 zł
Szkolenie + egzamin 30.08-01.09 Kraków 1490 zł
Szkolenie 09.08-11.08 Wrocław 890 zł
Szkolenie + egzamin 09.08-11.08 Wrocław 1490 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Wrocław 890 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Wrocław 1490 zł
Szkolenie 30.08-01.09 Wrocław 890 zł
Szkolenie + egzamin 30.08-01.09 Wrocław 1490 zł
Szkolenie 09.08-11.08 Katowice 890 zł
Szkolenie + egzamin 09.08-11.08 Katowice 1490 zł
Szkolenie 23.08-25.08 Katowice 890 zł
Szkolenie + egzamin 23.08-25.08 Katowice 1490 zł
Szkolenie 30.08-01.09 Katowice 890 zł
Szkolenie + egzamin 30.08-01.09 Katowice 1490 zł

Agenda szkolenia

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2018 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

Aktualne promocje

Sprawdź