Szkolenie Agile Project Management Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem

Czym jest Agile Project Management?

Agile Project Management to iteracyjne podejście do planowania i przeprowadzania procesów projektowych. Jego sukces wynika z myślenia, że „każdy projekt musi być przypisany do jasno zdefiniowanych celów strategicznych oraz koncentrować się na wczesnym dostarczaniu rzeczywistych korzyści dla biznesu”. Podejście Agile jest ukierunkowane jest na pracę zespołową. Koncentruje się na takich pytaniach jak: „Co trzeba dostarczyć w przyszłym tygodniu?” oraz „Czy oprogramowanie robocze jest tym, czego klient tak naprawdę potrzebuje?”. Umożliwia członkom zespołu wspólną pracę z klientem – definiowanie i priorytetyzowanie wymagań, testowanie, a także przekazywanie wiadomości zwrotnych podczas ciągłego i powtarzalnego cyklu iteracji.

Agile opiera się na prowadzeniu procesu w sposób cykliczny, wspierając elastyczność zmian, eksperymentowanie z nowymi pomysłami. Takie podejście obejmuje zespoły wielofunkcyjne, które pracują nad iteracjami produktu organizowanymi i priorytetyzowanymi zgodnie z ewoluującymi potrzebami i wymaganiami klienta. Interesariusze biznesowi oraz programiści pracują ramię w ramię nad stworzeniem produktu, który łączy potrzeby klienta z celami firmy. Agile scala ze sobą wszystkie elementy robocze, aby przygotować możliwie jak najbardziej wszechstronny, najskuteczniejszy produkt.

Główną korzyścią wynikającą z zastosowania Agile Project Management jest możliwość szybkiego reagowania na problemy powstałe w trakcie trwania projektu. Wprowadzenie niezbędnej zmiany we właściwym momencie może pomóc zaoszczędzić posiadane zasoby i doprowadzić projekt do końca na czas w ramach określonego budżetu.

Podsumowanie cech Agile Project Management

 • Projekty można łatwo zorganizować i wdrażać. Zespoły wielofunkcyjne nie są odizolowane, a zakres obowiązków jest szerszy w ramach konkretnych części projektu.
 • Ludzie stają się bardziej twórczy, innowacyjni, a ich wiedza jest doceniana.
 • Ponieważ w projektach bez zdefiniowanego jeszcze celu końcowego zmienność jest dopuszczalna, w miarę postępu prac i poznawania większej liczby zmiennych można określać i wprowadzać nowe cele na późniejszym etapie procesu.
 • Dzięki zastosowaniu iteracji pojedyncze zespoły mogą skupić uwagę na bardziej szczegółowych elementach projektu. Efektem takiego działania jest rozwiązanie problemów i łatwa identyfikacja kłopotów z oprogramowaniem oraz szybsze dostarczenie produktu końcowego.
 • Klient może ocenić stan prac na każdym etapie projektu. Ma także możliwość śledzenia realizacji poszczególnych celów oraz osiągniętych kamieni milowych. Dzięki temu ma większy udział w przygotowaniu i dostarczeniu oczekiwanego przez siebie produktu końcowego.
 • Komunikacja między użytkownikiem rozwiązania i członkami zespołu projektowego przyczynia się do ciągłego doskonalenia tworzonego rozwiązania.

Jakie korzyści odniesiesz dzięki poznaniu Agile Project Management?

Główną korzyścią, którą osiągniesz po zakończeniu szkolenia Agile Project Management, jest wzrost zdolności do reagowania na problemy powstałe w trakcie trwania projektu. Poznanie zasad rządzących wprowadzaniem niezbędnych zmian w projekcie i wyborem najbardziej odpowiedniego momentu ich wprowadzenia pomoże Ci zaoszczędzić zasoby oraz dostarczyć projekt na czas w ramach określonego budżetu.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

 • Szybsze i mniej kosztowne wprowadzanie zmian oraz ograniczenie możliwego ryzyka porażki projektu.
 • Zrozumienie miejsca Agile Project Management w zarządzaniu projektami oraz różnic między tym podejściem a metodykami tradycyjnymi/alternatywnymi.
 • Wyposażenie uczestnika w zbiór podstawowych zasad pracy, wiedzę teoretyczną oraz znajomość procesów niezbędnych do prowadzenia projektów zgodnie z tym podejściem.
 • Poszerzenie komunikacji w projekcie oraz zwiększenie zaangażowania interesariuszy kluczowych dla osiągnięcia sukcesu projektu.
 • Poznanie zasad niezbędnych do prowadzenia projektu zgodnie z wytycznymi Agile Project Management oraz zdobycie umiejętności dopasowania ich do danej sytuacji.
 • Poznanie sposobów iteracyjnego wprowadzania zmian w projekcie skutkujących tworzeniem produktów bardziej dopasowanych do potrzeb klienta.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

 • Szybsze i skuteczniejsze wprowadzanie zmiany poprzez zastosowanie metodyki Agile PM®
 • Użycie uporządkowanego i skalowalnego sposobu prowadzenia projektów.
 • Osiągnięcie idealnej równowagi między standardami, rygorem i transparentnością.
 • Zarządzanie pełnym cyklem życia projektu począwszy od rozpoczęcia go przez wykonanie, modyfikację po zakończenie.
 • Zapewnienie jasnych ról i obowiązków wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie.
 • Kontrola jakości, efektów oraz zarządzanie ryzykiem, której celem jest zapewnienie rentowności projektu na każdym etapie jego realizacji.
 • Sprawna współpraca między zespołami projektowymi i interesariuszami biznesowymi.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalnego przygotowania, ale znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

Terminy Agenda szkolenia

Terminy szkoleń

Rodzaj Data Miasto Cena Kup
29.11-01.12|Warszawa|Szkolenie|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_AgilePM|
Szkolenie 29.11-01.12 Warszawa 890 zł
29.11-01.12|Warszawa|Szkolenie + egzamin|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_AgilePM|
Szkolenie + egzamin 29.11-01.12 Warszawa 1490 zł
13.12-15.12|Warszawa|Szkolenie|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_AgilePM|
Szkolenie 13.12-15.12 Warszawa 890 zł
13.12-15.12|Warszawa|Szkolenie + egzamin|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_AgilePM|
Szkolenie + egzamin 13.12-15.12 Warszawa 1490 zł
06.12-08.12|Kraków|Szkolenie|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_AgilePM|
Szkolenie 06.12-08.12 Kraków 890 zł
06.12-08.12|Kraków|Szkolenie + egzamin|Szkolenie_26.10-27.10_Warszawa_AgilePM|
Szkolenie + egzamin 06.12-08.12 Kraków 1490 zł

Agenda szkolenia

Project Management Institute, PMI oraz logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. PMBOK® Guide, CAPM®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

APMG-International Agile Project Management, Agile Programme Management, Change Management, Facilitation, Agile Business Analysis, Swirl Device logo są znakami handlowymi należącymi do APM Group Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2018 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź