Szkolenia biznesowe, it. Od 25 lat na rynku
Szkolenia biznesowe, it. Od 25 lat na rynku
X
25 lat na rynku szkoleń
25 lat na rynku szkoleń
lat tworzymy standardy polskiego rynku edukacji dla biznesu
Tworzymy Środowisko Edukacyjne sprzyjające ciągłemu doskonaleniu umiejętności pracowników Więcej
Oferujemy szkolenia obejmujące trzy obszary inwestycji organizacji w wiedzę Oferta - katalog szkoleń Oferta - katalog szkoleń

Ludzie Kompetencje społeczne i osobiste

Oferta - katalog szkoleń Oferta - katalog szkoleń

Biznes

Oferta - katalog szkoleń Oferta - katalog szkoleń

Technologie

500 słuchaczy
500 000+
absolwentów
1600 szkoleń
1 000+ szkoleń
oraz egzaminów
1000 stanowisk
1 000 stanowisk
komputerowych
200 trenerów
200 certyfikowanych
trenerów

Opinie

naszych słuchaczy/ naszych partnerów

Autoryzacje edukacyjne

Altkom Akademia posiada unikalny zestaw certyfikatów i autoryzacji wiodących dostawców technologii, standardów i metodyk

Microsoft
Cisco
Red Hat
VMware
SAP
Global Knowledge
CIMA
PMI
APMG AgilePM
APMG AgilePgM
APMG AgileBA
APMG Change Management
APMG MoP
APMG MoV
APMG PRINCE2
APMG M_o_R
APMG P3O
APMG MSP
RESILIA
Wolters Kluwer