Javascript

Szkolenia dla programistów, administratorów oraz programistów AI z programowania w języku Python

Wybierz ścieżkę

Ścieżka dla osób chcących pracować jako projektant aplikacji internetowych i mobilnych.

Poziom ścieżki Podstawowy

Ścieżka dla osób chcących pracować jako projektant i programista warstwy widoków stron internetowych.

Ścieżka dla osób chcących pracować jako programista JavaScript aplikacji Back-End.

Ścieżka dla osób chcących pracować jako programista JavaScript w projektach związanych z uczeniem maszynowym

Kategoria

Studia Podyplomowe

Wspólnie z uczelniami wyższymi tworzymy nowe kierunki studiów podyplomowych, które wypełniają przestrzeń, pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni.

Kierunki te wyróżnia połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową

Zarządzanie projektami

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Manager Projektu

- w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU

- w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
- w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM


-w Collegium Da Vinci w Poznaniu

Ideą studiów jest zapewnienie kompleksowej edukacji w jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów zarządzania - czyli zarządzania przedsięwzięciami i zmianą w organizacji. Dostarczają rozległej wiedzy na temat różnych metodyk i standardów zarządzania projektami, która pozwoli na dojrzały wybór i rekomendację właściwego dla danej organizacji podejścia zarządczego, a także wdrożenie nowych rozwiązań.

dla kogo?

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

 • członków kadry zarządzającej,
 • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami,
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO ZDOBYCIA CERTYFIKATÓW:

 • Zarządzanie Projektem – Menager Projektu w WSBiA w Gdyni: PMP®, PRINCE2®, Management of Value®, MSP®, AgilePM, Change Management.
 • Zarzadzanie Projektem w Collegium Da Vinci w Poznaniu: PMP®, PRINCE2®, Management of Value®, MSP®, Change Management
 • Certyfikowany kierownik Projektu w WSPiA w Lublinie: PMP®, PRINCE2®, AgilePM.
 • Certyfikowany Kierownik Projektu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku: PRINCE2®, Agile PM®, SCRUM

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY STUDIÓW:

Zarządzanie IT

STUDIA PODYPLOMOWE

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych podejść zarządzania IT w oparciu o sprawdzone międzynarodowe standardy: ITIL i PRINCE2®. Przygotowują do egzaminów z metodyki PRINCE2®, ITIL, Professional Scrum Master oraz AgilePM™ Program kierunku uwzględnia możliwość zweryfikowania teorii z zarządzania projektami w praktyce, w ramach gry symulacyjnej.

Zintegrowane zarządzanie w IT

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dla kogo?
STUDIA KIEROWANE SĄ DO:
 • osób z kadry zarządzającej, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
 • pracowników organizacji IT
 • osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów w oparciu o praktyki ITIL® V3 lub model usługowy w IT
 • osób, które pragną podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami w IT.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Biznes

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe Trener Biznesu i Facylitator Grup, to odpowiedź na zapotrzebowanie
rynku na nowoczesnych i profesjonalnych trenerów i facylitatorow.

Studia umożliwiają poznanie mechanizmów i metodyk prowadzenia szkoleń. Dostarczają wiedzy i umiejętności pozwalających stać się
skutecznym facylitatorem, potrafiącym działać w różnych sytuacjach na sali szkoleniowej.
Zapoznają z narzędziami i technikami, które pomagają grupom radzić sobie w sytuacjach niepewności,
rozwiązywać problemy i znajdować odpowiedzi na kluczowe pytania.

Program studiów obejmuje międzynarodowy egzamin Facylitatora na poziomie Foundation.

TRENER BIZNESU I FACYLIATOR GRUP

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

STUDIA SKIEROWANE SĄ DO:

 • osób z kadry zarządzającej, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
 • pracowników organizacji IT
 • osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów w oparciu o praktyki ITIL® V3 lub model usługowy w IT
 • osób, które pragną podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami w IT.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW:

Analiza biznesowa

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia przekazują wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do pełnienia roli analityka biznesowego w projektach informatycznych. Zapoznają ze wszystkimi znaczącymi standardami i narzędziami wykorzystywanymi na każdym etapie procesu analizy biznesowej – od zbierania, analizy i specyfikacji wymagań, projektowania rozwiązania aż po wsparcie zespołu programistycznego przy wytwarzaniu i testowaniu systemu - niezależnie od metodyki prowadzenia projektu IT. Uwzględniają najnowsze międzynarodowe trendy i najlepsze praktyki zawarte w glosariuszu Business Analysts Body Of Knowledge (BABOK) opracowanym przez IIBA.

Uczestnicy mogą przystąpić do certyfikacji:
OMG BMPN 2 Foundamentals, OMG UML 2 Foundamentals, IREB, Archimate 3.0, ECBA - Entry Certificate in Business Analysis, Togaf 9.1.

Analiza Biznesowa

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

 • osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w obszarze IT lub ekonomii,
 • kierowników projektów i zespołów projektowych
 • wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w projektach IT lub wiążą swoją karierę zawodową z tą dziedziną

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Cyberbezpieczeństwo

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia przygotowują do pełnienia roli inżyniera lub menadżera bezpieczeństwa IT w zespołach informatycznych. Przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne oraz zapoznają ze wszystkimi znaczącymi standardami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu i administrowaniu bezpieczeństwem w organizacji.

Program studiów obejmuje Akredytowane szkolenie RESILIA™ Foundation oraz przygotowuje do egzaminów CISSP (Certified Information Systems Security Professional) i CEH (Certified Ethical Hacker).

Cyberbezpieczeństwo

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

 • osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych
 • osób zainteresowanych nabyciem umiejętności praktycznych pozwalających na przejęcie odpowiedzialności za obszar cyberbezpieczeństwa w organizacji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Kontakt

Osoby zainteresowane studiami MBA i podyplomowymi zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Wioletta Małecka
Telefon: +48 601 558 814
E-mail: wioletta.malecka@altkom.pl

ORGANIZATORZY STUDIÓW

Studia MBA

Wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni, tworzymy nowy kierunek studiów MBA, który wypełnia przestrzeń, pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni

Kierunki te wyróżnia połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową

MBA Project Management

STUDIA PODYPLOMOWE

Współorganizatorami studiów są Altkom Akademia i Hochschule Bremerhaven.
MBA Project Management to wyjątkowy, kompletny program doskonalenia kompetencji kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w zakresie:

 • zarządzania projektami, programami i portfelem projektów
 • umiejętności miękkich
 • kompetencji zarządzania organizacją.

Program studiów uwzględnia standardy wiodących organizacji branżowych (PMI, AXELOS, APMG) i obejmuje zarówno podejście tradycyjne jak i zwinne (agile). Przygotowuje słuchaczy do wprowadzania najlepszych praktyk zarządzania projektami we własnych organizacjach, co przekłada się na zwiększenie dojrzałości organizacyjnej i poprawę efektywności działań.
Studia dają możliwość uzyskania nawet 11 międzynarodowych certyfikatów branżowych, w tym m.in.: PRINCE2®, Change Management™ 2.0, Management of Portfolio (MoP®), czy Management of Risk (M_o_R®) oraz Project Management Professional (PMP®).

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wykładowców akademickich i akredytowanych trenerów Altkom Akademii.
Absolwenci uzyskują dwa dyplomy, polskiej i zagranicznej uczelni: WSAiB w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW MBA:

Kontakt

Osoby zainteresowane studiami MBA i podyplomowymi zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Wioletta Małecka
Telefon: +48 601 558 814
E-mail: wioletta.malecka@altkom.pl

ORGANIZATORZY STUDIÓW

Python

Szkolenia dla programistów, administratorów oraz programistów AI z programowania w języku Python

Wybierz ścieżkę

Ścieżka dla osób nieposiadających doświadczenia w programowaniu, które zamierzają tworzyć aplikacje korporacyjne, webowe, sieciowe za pomocą języka Python.

Ścieżka szkoleniowa z podstaw programowania z naciskiem na zagadnienia przydatne dla administratorów wykorzystujących język Python podczas automatyzacji codziennych zadań.

Poziom ścieżki PodstawowyŚredniozaawansowany

Ścieżka szkoleniowa dla programistów Python tworzących systemy analityczne i systemy decyzyjne na bazie zabranych doświadczeń (machine learning).

Poziom ścieżki PodstawowyŚredniozaawansowanyZaawansowany
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 200-105, 200-125.

Cisco

Szkolenia autoryzowane dla specjalistów IT poszukujących wiedzy i umiejętności
z zakresu projektowania, administracji oraz bezpieczeństwa wydajnej sieci,
opartej na rozwiązaniach Cisco.

Wybierz ścieżkę

Ścieżka dla specjalistów poszukujących wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania wydajnej sieci, opartej na rozwiązaniach Cisco. Program certyfikacji koncentruje się na pojęciach i zasadach, których znajomość jest niezbędna w trakcie rozwijania wielowarstwowych architektur korporacyjnych.

Poziom ścieżki EntryAssociateProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 100-105 .
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 200-310 .
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 300-101, 300-115, 300-320 .
W celu uzyskania informacji na temat eksperckich certyfikatów Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) i Cisco Certified Design Expert (CCDE) zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.

Ścieżka dla specjalistów IT chcących pozyskać gruntowną wiedzą i umiejętnościami do utrzymania, automatyzacji i zarządzania rozbudowanym centrum przetwarzania danych.

Poziom ścieżki EntryAssociateProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 100-105 .
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 200-150, 200-155.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 300-175, 300-165, 300-170. W celu uzyskania informacji na temat profesjonalnych certyfikatów Cisco Data Center (CCNP) zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.
W celu uzyskania informacji na temat eksperckich certyfikatów Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) i Cisco Certified Design Expert (CCDE) zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.

Ścieżka zapewnia wiedzę niezbędną do weryfikacji oraz wdrożenia zaawansowanych rozwiązań, zabezpieczających lokalne jak i rozległe sieci korporacyjne.

Poziom ścieżki EntryAssociateProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 100-105, 200-125 .
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 200-105, 200-125.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 300-101, 300-115, 300-135. W celu uzyskania informacji na temat profesjonalnych certyfikatów Cisco Routing and Switching zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.
W celu uzyskania informacji na temat eksperckich certyfikatów Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) i Cisco Certified Design Expert (CCDE) zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.

Ścieżka stworzona z myślą o inżynierach sieciowych, którzy chcą rozwijać swoje zaawansowane umiejętności z projektowania, konfigurowania oraz rozwiązywania problemów z aplikacjami Cisco, służącymi do współpracy i ujednoliconej komunikacji, urządzeń i sieci.

Poziom ścieżki EntryAssociateProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 100-105.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 210-060
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 300-070, 300-075, 300-080, 300-085.
W celu uzyskania informacji na temat eksperckich certyfikatów Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) i Cisco Certified Design Expert (CCDE) zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.

Ścieżka certyfikacyjna Security dedykowana jest Inżynierom ds. Bezpieczeństwa sieci Cisco. Program kładzie nacisk na podstawowe technologie bezpieczeństwa, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami sieciowymi w celu utrzymania integralności i dostępności danych i urządzeń.

Poziom ścieżki EntryAssociateProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 100-105.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 210-260 W celu uzyskania informacji na temat certyfikatów Cisco Security zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 300-360, 300-210, 300-208, 300-209. W celu uzyskania informacji na temat profesjonalnych certyfikatów Cisco Security zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.
W celu uzyskania informacji na temat eksperckich certyfikatów Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) i Cisco Certified Design Expert (CCDE) zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.

Ścieżka szkoleniowa Wireless odpowiada potrzebie projektowania, implementowania oraz zabezpieczania bezprzewodowych sieci Cisco w celu zapewnienia optymalnej wydajności sieci.

Poziom ścieżki EntryAssociateProfessionalExpert
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 100-105.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzamin: 200-355. W celu uzyskania informacji na temat certyfikatów Cisco Wireless zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.
W celu uzyskania certyfikatu należy zdać egzaminy: 300-360, 300-365, 300-370, 300-375.
W celu uzyskania informacji na temat eksperckich certyfikatów Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) i Cisco Certified Design Expert (CCDE) zapraszamy do zapoznania się ze stroną źródłową Cisco.

Ścieżka przygotowuje kandydatów do rozpoczęcia pracy jako analityk cyberbezpieczeństwa na poziomie SOC. Program omawia zagadnienia dotyczące wykrywania naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego i skutecznego reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem.

Poziom ścieżki Associate

Aktualne promocje

Sprawdź