Altkom Akademia - Szkolenia i kursy informatyczne
 

Doskonalenie kompetencji społecznych w organizacjach

zadzwoń

infolinia edukacyjna

801 25 85 66

Firma szkoleniowa Altkom Akademia
 • (57)
 • (44)
 • (24)
 • (15)
 • (15)
 • (15)
 • (24)
 • (6)
 • (21)
 • (19)
 • (9)
 • (9)
 • (8)
 • (14)
 • (5)
 • (34)
 • (10)
 • (20)
 • (7)
 • (7)
 • (13)
 • (11)
 • (8)
 • (19)
 • (12)
 • (3)
 • (8)
 • (2)
 • (4)
 • (460)
 • (67)
 • (25)
 • (27)
 • (5)
 • (20)
 • (63)
 • (39)
 • (8)
 • (5)
 • (7)
 • (6)
 • (289)
 • (25)
 • (217)
 • (10)
 • (20)
 • (17)
 • (5)
 • (79)
 • (27)
 • (16)
 • (15)
 • (7)
 • (1)
 • (15)
 • (8)
 • (588)
 • (460)
 • (207)
 • (24)
 • (144)
 • (10)
 • (6)
 • (42)
 • (8)
 • (3)
 • (4)
 • (122)
 • (49)
 • (5)
 • (7)
 • (57)
 • (13)
 • (23)
 • (20)
 • (3)
 • (8)
 • (5)
Powrót

6 stopni kreatywnej pracy zespołu

… czyli w jaki sposób rozwijać twórczy potencjał liderów i członków zespołu, aby ich praca i jej efekty były źródłem rosnącej satysfakcji i zysków

 • Opis szkolenia
 • Tematy zajęć
 • Szkolenia powiązane
 • Przybornik

Sukces we współczesnym świecie biznesu zależy  w znacznej mierze od kreatywności zespołów.  Na jakość ich efektów wpływają czynniki takie jak ambitne cele, motywacja, samoświadomość członków zespołu, współodpowiedzialność, współpraca, empatia, myślenie twórcze i inne. Jak z ludzi tworzący grupę roboczą uczynić zespół o wysokim potencjale twórczym? Co zrobić, aby zwykły zespół przekształcił się w zespół wypracowujący oryginalne rozwiązania i unikatowe idee? Jak zwiększyć kreatywność zespołu? Projekt 6 stopni kreatywnej pracy zespołu pomaga znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania związane z twórczym potencjałem zespołów.

Cel projektu szkoleniowego

 • Przekazać podstawy aktualnej wiedzy na temat potencjału twórczego człowieka.
 • Przekazać niezbędną wiedzę na temat pracy mózgu, wiążącą się bezpośrednio z kreatywnością.
 • Wyposażyć w wiedzę i metody pomagające zwielokrotniać potencjał twórczy zespołu.
 • Przećwiczyć zastosowanie wybranych narzędzi kreatywnego myślenia w pracy zespołowej.
 • Nauczyć, jak skutecznie moderować sesje zespołowe wg  wybranych metod kreatywnych.
 • Pokazać, jak zwiększać efektywność pracy i osiągać znakomite wyniki dzięki zastosowaniu metod pracy kreatywnej w praktyce zawodowej.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dla menedżerów, ekspertów, kierowników projektów, zespołów zadaniowych i projektowych oraz analityków.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

W efekcie projektu Sześć stopni kreatywnej pracy zespołu menadżer wie, w jaki sposób stymulować ludzi zespołu zadaniowego i jak ich motywować do efektywnej i kreatywnej pracy.
W efekcie projektu Sześć stopni kreatywnej pracy zespołu pracownik dysponuje wiedzą i narzędziami wspierającymi jego potencjał twórczy i pomagającymi mu osiągać wysokie wyniki w zadaniach zespołowych wymagających kreatywnego podejścia.

Korzyści z uczestnictwa dla menedżera

 • Rozumie specyfikę pracy mózgu i wie, jak tę specyfikę wykorzystać w pracy zespołowej.
 • Wie, jakimi metodami  pobudzać i równoważyć pracę półkul, aby osiągać lepsze wyniki w pracy twórczej zespołu.
 • Potrafi stymulować myślenie lateralne członków swojego zespołu.
 • Potrafi moderować sesje pracy zespołowej wg wybranych metod pracy twórczej.
 • Potrafi stosować metody kreatywne w zadaniach strategicznych.
 • Dysponuje większymi niż dotychczas możliwościami tworzenia nowych rozwiązań biznesowych.

Korzyści z uczestnictwa dla pracownika

 • Rozumie specyfikę pracy mózgu i wie, jak tę specyfikę wykorzystać w pracy zespołowej.
 • Wie, jakimi metodami  pobudzać i równoważyć pracę półkul, aby osiągać lepsze wyniki w pracy twórczej zespołu.
 • Potrafi stymulować myślenie lateralne członków swojego zespołu.
 • Potrafi moderować sesje pracy zespołowej wg wybranych metod pracy twórczej.
 • Potrafi stosować metody kreatywne w zadaniach planowania strategicznego.
 • Dysponuje większymi niż dotychczas możliwościami tworzenia nowych rozwiązań w pracy zawodowej.

Kod szkolenia A6SS-Z-3

Czas trwania 2 dni / 16 h

Poziom szkolenia

Średniozaawansowany

Metoda szkolenia

 • Wykład
 • Warsztaty

Szkolenie autoryzowane przez

Kursy biznesowe - Altkom

Moduł 1 Mapa Myśli "Prawa kontra Lewa",  czyli o pracy mózgu

Cel

 • Dostarczyć wiedzy na temat specyfiki pracy prawej i lewej półkuli  mózgowej oraz o korzyściach ze zrównoważonego rozwoju obu półkul.
 • Omówić 6 zasad kreatywności:  płynność pomysłów, powstrzymywanie się od ocen, tolerancja wieloznaczności, elastyczność i wyobraźnia, koncentracja, nieporządek.
 • Wprowadzić 6 zasad działań lidera wspierającego kreatywność zespołu.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Zna różnicę w pracy prawej i lewej półkuli. Wie, jak równoważyć pracę półkul. Rozumie zagrożenia nadmiernej dominacji jednej z półkul.
 • Wie, czego potrzebują członkowie zespołu, aby móc w pełni korzystać ze swojego potencjału kreatywnego: pokonywanie barier funkcjonalnych, zachęcanie do ryzyka; motywowanie do nauki, wspieranie indywidualnej inicjatywy, podejście "problem to wyzwanie", dzielenie się wiedzą.

Moduł 2 Myślenie lateralne, czyli krok w bok z utartej ścieżki

Cel

 • Wyposażyć w wiedzę na temat myślenia lateralnego.
 • Nauczyć, jak pobudzać umysł do tworzenia lateralnych ścieżek mentalnych.
 • Uzmysłowić korzyści z rozwoju zdolności do myślenia lateralnego.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Rozumie, jak pracuje umysł ludzki, dlaczego dąży do inercji  i na czym polega automatyzacja jego pracy.
 • Rozumie, na czym polega iluzja nowości i na czym polega umysłowy wysiłek prawdziwej zmiany.
 • Zna techniki, które pomagają unikać  schematycznego myślenia i automatyzacji.

Moduł 3 Sześć Kapeluszy

Cel

 • Wprowadzić metodę pracy zespołowej Sześć Kapeluszy.
 • Przećwiczyć na konkretnym przypadku tę metodę.
 • Pokazać w praktyce zalety pracy wg tej metody.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Zna i potrafi zastosować metodę Sześciu Kapeluszy w pracy zespołu.
 • Potrafi moderować sesję zespołu wg metodologii SK.
 • Potrafi zastosować poszczególne części metody SK w codziennej pracy.

Moduł 4 Mind Mapping, czyli mapy myśli

Cel

 • Wprowadzić metodę pracy Mind Mapping.
 • Przećwiczyć na tę metodę na wybranych przypadkach.
 • Pokazać w praktyce zalety pracy wg tej metody i jej wykorzystanie w praktyce zawodowej.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Wie, na czym polega Mind Mapping
 • Zna źródła, z których może korzystać, aby zastosować to narzędzie w pracy.
 • Potrafi stworzyć mapę myśli na dowolny temat.
 • Potrafi wykorzystać mapy myśli w pracy zespołu, w prezentacjach, w pracy twórczej.

Moduł 5 Metafory, analogie, symbole w rzeczywistości biznesowej

Cel

 • Unaocznić odziaływanie metafor, analogii  i symboli.
 • Przećwiczyć tworzenie metafor.
 • Przećwiczyć stosowanie analogii.
 • Przećwiczyć tworzenie i zastosowanie symboli.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Potrafi samodzielnie tworzyć metafory.
 • Potrafi skutecznie stosować metafory w rozmowach, wystąpieniach, prezentacjach, zwiększając tym siłę oddziaływania.
 • Potrafi skutecznie zwiększać przejrzystość materiałów i wypowiedzi dzięki właściwemu zastosowaniu analogii i symboli.

Moduł 6 Narzędzia wspierające myślenie strategiczne

Cel

 • Zapoznać z wybranymi, najbardziej odpowiednimi dla ich pracy narzędziami wspierającymi myślenie strategiczne (tj. Diagram Ishikawy, Scamper, Kwiat Lotosu).
 • Przećwiczyć zastosowanie wybranego narzędzia na przypadku związanym z pracą uczestników.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Potrafi zastosować w indywidualnej pracy analitycznej  wybrane narzędzie.
 • Potrafi prowadzić spotkania zespołowe z użyciem wybranego narzędzia.

Cena nettoPLN1 200 

Termin i lokalizacja do uzgodnienia

formularz - szkolenia biznesowe

Wybierz interesujące Cię terminy

I wyślij zgłoszenie

Imię  
*
Nazwisko  
*
Telefon  
*
Adres e-mail  
*
Firma  
*  
rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla Altkom Akademia S.A., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
    
rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla Altkom Akademia S.A., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Bony szkoleniowe EFS

Beneficjentom bonów szkoleniowych udzielamy pełnej informacji na temat poszukiwanego szkolenia, korzyści z jego ukończenia oraz naszych instruktorów.

Dalej

Ścieżki certyfikacyjne

Międzynarodowe certyfikaty są uznaną formą potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych (...) Wymagania warunkujące uzyskanie certyfikatu określają autoryzujące go organizacje...

Dalej

Seminaria i konferencje

Problemowe ujęcie tematów, obiektywizm, wysoki poziom merytoryczny, spotkania ze specjalistami, ciekawe dyskusje to wizytówka naszych seminariów. Każde seminarium składa się z części...

Dalej

Akademia .6 Stron Sukcesu

Szkolenia rozwijające osobiste i społeczne kompetencje pracowników oraz wartości, którymi się kierują.

Dalej
« »
Novell - Firma szkoleniowa VMware - Firma szkoleniowa SAP - Firma szkoleniowa AgilePM - Firma szkoleniowa Cisco - Firma szkoleniowa Microsoft - Szkolenia certyfikowane Red Hat - Firma szkoleniowa PRINCE2 - Szkolenia autoryzowane Global Knowledge / IBM Business Partner - Firma szkoleniowa ITIL - Firma szkoleniowa CIMA - Firma szkoleniowa Ubuntu - Firma szkoleniowa M_O_R - Firma szkoleniowa
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej.
G+
FB