Altkom Akademia - Szkolenia i kursy informatyczne
 

Doskonalenie kompetencji społecznych w organizacjach

zadzwoń

infolinia edukacyjna

801 25 85 66

Firma szkoleniowa Altkom Akademia
 • (57)
 • (44)
 • (24)
 • (15)
 • (15)
 • (15)
 • (24)
 • (6)
 • (21)
 • (19)
 • (9)
 • (9)
 • (8)
 • (14)
 • (5)
 • (34)
 • (10)
 • (20)
 • (7)
 • (7)
 • (13)
 • (11)
 • (8)
 • (19)
 • (12)
 • (3)
 • (8)
 • (2)
 • (4)
 • (460)
 • (67)
 • (25)
 • (27)
 • (5)
 • (20)
 • (63)
 • (39)
 • (8)
 • (5)
 • (7)
 • (6)
 • (289)
 • (25)
 • (217)
 • (10)
 • (20)
 • (17)
 • (5)
 • (79)
 • (27)
 • (16)
 • (15)
 • (7)
 • (1)
 • (15)
 • (8)
 • (588)
 • (460)
 • (207)
 • (24)
 • (144)
 • (10)
 • (6)
 • (42)
 • (8)
 • (3)
 • (4)
 • (122)
 • (49)
 • (5)
 • (7)
 • (57)
 • (13)
 • (23)
 • (20)
 • (3)
 • (8)
 • (5)
Powrót

6 dzień zespołu

czyli jak pracować i zarządzać pracą, aby osiągać oczekiwane efekty biznesowe, a sobota i niedziela były dniami wolnymi od pracy, spędzanymi tak, jak tego chcemy

 • Opis szkolenia
 • Tematy zajęć
 • Szkolenia powiązane
 • Przybornik

W pracy wiele zależy od  właściwej organizacji i sposobu zarządzania. Od tych czynników zależy, czy menedżer i członek zespołu potrafią zrealizować wyznaczone cele i czuć pełną satysfakcję. Na pełną  satysfakcję składają się rezultaty i coś jeszcze. To coś  oznacza wyjście z biura o 17-stej i weekend spędzony nie  przed komputerem nadganiając zaległości, ale tak, jak tego chcemy i gdzie chcemy. Projekt 6-sty dzień zespołu dedykujemy tym, którym zależy na tym, aby osiągać wybitne rezultaty w godzinach pracy i robić wszystko, co chcą, w godzinach poza pracą.

Cel projektu szkoleniowego

 • Przeprowadzić przez doświadczenia umożliwiające im porównanie cech grupy roboczej i cech zespołu oraz przekazać praktyczną wiedzę pomagającą tworzyć i wdrażać strategie rozwoju grup i zespołów.
 • Wyposażyć w praktyczną wiedzę na temat współpracy w zespole i nauczyć metod wspomagających  tworzenie atmosfery współpracy.
 • Nauczyć metod ułatwiających rozwiązywanie konfliktów.
 • Zaznajomić z różnorodnością stylów pracy wg adekwatnej dla nich typologii oraz nauczyć, jak w praktyce korzystać z różnorodności typów/stylów w pracy zespołu.
 • Zapoznać z typami ról zespołowych i metodami dobierania odpowiednich osób do pracy w zespole.
 • Nauczyć, jak przyjmować i przekazywać informacje zwrotne

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, kierowników, specjalistów, członków zespołów zadaniowych, zespołów projektowych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

W efekcie projektu Szósty dzień zespołu  menadżer wie, jak efektywnie zarządzać, jak przydzielać zadania, jak i komu delegować, aby zapewnić osiągnięcie  zakładanych rezultatów i zamknąć pracę w godzinach i dniach pracy.
W efekcie projektu Szósty dzień zespołu  pracownik wie, jakie działania, postawy, zachowania podnoszą efektywność jego i jego zespołu, gwarantując osiągnięcie oczekiwanych rezultatów oraz wie, jak może wspierać menedżera/lidera, aby dzień pracy i tydzień pracy zamykały się w wyznaczonych im granicach.

Korzyści z uczestnictwa dla menedżera

 • Wie, kiedy i do jakich zadań tworzyć grupy, a kiedy zespoły.
 • Zna metody rozwoju członków zespołu, aby tworzyli High Performing Team i potrafi zastosować metody zarządzania celowego (np. zarządzanie zorientowane na rezultat).
 • Zna  w praktyce zadania i odpowiedzialności lidera.
 • Potrafi dopasować członków zespołu do zadań.
 • Potrafi precyzyjnie definiować cele, komunikować je i delegować.
 • Potrafi udzielać i przyjmować informacje zwrotne

Korzyści z uczestnictwa dla pracownika

 • Potrafi skutecznie gromadzić informacje dotyczące zadań, które ma wykonać.
 • Potrafi precyzyjnie definiować cele.
 • Potrafi profesjonalnie przyjmować delegowane zadania z pozycji partnera.
 • Potrafi określić swoją rolę i zakres odpowiedzialności w pracy zespołu.
 • Potrafi przyjmować i przekazywać informacje zwrotne. 

Kod szkolenia A6SS-Z-2

Czas trwania 2 dni / 16 h

Poziom szkolenia

Średniozaawansowany

Metoda szkolenia

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Dyskusja
 • Dyskusje moderowane
 • Praca indyw. i w grupach
 • Scenki
 • Warsztaty

Szkolenie autoryzowane przez

Kursy biznesowe - Altkom


Moduł 1 HPT, czyli czym się różni grupa robocza od High Performing Team

Cel

 • Omówić cechy grupy roboczej, cechy zespołu.
 • Pokazać różnice pomiędzy grupą roboczą a zespołem.
 • Pokazać etapy rozwoju od grupy roboczej do HPT.
 • Wypracować strategię tworzenia efektywnego zespołu.
 • Omówić czynniki sukcesu w pracy zespołu typu HPT.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Potrafi podjąć świadomą decyzję, czy przy określonym zadaniu korzystać z pracy grupy roboczej, czy inwestować w tworzenie zespołu.
 • Potrafi podjąć świadome działania w celu rozwoju ukierunkowanego na HPT.
 • Potrafi ocenić  własny  udział w pracy zespołu.
 • Zna i rozumie 6 dobrych nawyków skutecznego zespołu.

Moduł 2 Koła Adair’a, czyli zadania i odpowiedzialność lidera zespołu

Cel

 • Wyposażyć w wiedzę na temat stylów przywódczych.
 • Uzmysłowić zakres odpowiedzialności i zadań, jakie wyznacza liderowi zespół.
 • Przeprowadzić przez doświadczenie unaoczniające, czego potrzebuje członek zespołu w relacji z liderem.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Zna swój styl pracy jako (potencjalny) lider.
 • Dysponuje narzędziami pozwalającymi mu  zidentyfikować  style przywódcze innych.
 • Wie, czego może wymagać/oczekiwać od lidera.
 • Potrafi zrozumieć, czego w relacji lider-członek zespołu, potrzebuje druga strona.

Moduł 3 Casting, czyli komu jaka rola w zespole

Cel

 • Wprowadzić wiedzę na temat ról w zespole (np. wg Belbina).
 • Umożliwić zdiagnozowanie optymalnej dla nich roli/ról  w pracy zespołowej.
 • Przedstawić różnorodność preferencji w stylach pracy wg wybranej metody (np. Analizy Transakcyjnej lub MBTI i in.) i uzmysłowić, czego potrzebują ludzie w pracy zespołowej w zależności od ich preferencji.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Potrafi określić, jakie role chce i może odgrywać przy wyznaczonym zadaniu .
 • Rozumie style prace i role innych członków zespołu.
 • Wie, co zrobić, aby odpowiedzieć i zgrać się  z preferencjami innych członków zespołu.
 • Potrafi pozytywnie czerpać z różnorodności  pracy zespołowej.

Moduł 4 Perspektywy, czyli o różnicach pomiędzy punktem widzenia menedżera a członka zespołu

Cel

 • Uświadomić różnice w oczekiwaniach menedżera/lidera i członków zespołu.
 • Unaocznić podstawowe źródła nieporozumień i konfliktów pomiędzy strona.
 • Omówić, czego strony wzajemnie od siebie oczekują.
 • Wypracować  6 Kluczy do sprawnej komunikacji pomiędzy menedżerem/liderem  a członkiem zespołu.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Wie, co powinien robić w komunikacji na linii menedżer/lider-członkowie zespołu, aby minimalizować ryzyko nieporozumień i konfliktów .
 • Wie, jak motywować członków zespołu do zaangażowania w pracę.
 • Wie, jak powinien rozmawiać z menedżerem/liderem, aby ułatwiać  mu przekazywanie informacji.

Moduł 5 Na celowniku, czyli rola dobrze zdefiniowanego celu

Cel

 • Wprowadzić typy celów (SOOS – Strategiczne, Operacyjne, Ogólne, Szczegółowe)
 • Przećwiczyć definiowanie celów operacyjnych zgodnie z wybranymi modelami.
 • Wprowadzić model Goal Management (GM) .
 • Wyjaśnić zasadę „planowania od tyłu”.
 • Wprowadzić zasadę delegowania SMART.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Rozumie korzyści zasady „planowania od tyłu”.
 • Potrafi „przetłumaczyć” cel ogólny na operacyjny.
 • Potrafi rozpisać cel operacyjny wg wybranych modeli, jako „instrukcję drogi do celu”.
 • Rozumie cykl GM.
 • Potrafi delegować wg zasady SMART.

Moduł 6 Informacja zwrotna w pracy zespołu

Cel

 • Nauczyć przekazywać i przyjmować informacje zwrotne na poziomie profesjonalnym.
 • Zapoznać z  Modelem „Kanapka” oraz Modelem „Gąbka”.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom

 • Wie, jak przyjmować informacje zwrotne, bez względu na ich treść.
 • Wie, jak przekazywać informacje zwrotne w sposób budujący i motywujący.
 • Potrafi wpłynąć pozytywnie na rozmówcę przekazującego mu informacje zwrotne w sposób nieprofesjonalny.

Cena nettoPLN1 200 

Termin i lokalizacja do uzgodnienia

formularz - szkolenia biznesowe

Wybierz interesujące Cię terminy

I wyślij zgłoszenie

Imię  
*
Nazwisko  
*
Telefon  
*
Adres e-mail  
*
Firma  
*  
rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla Altkom Akademia S.A., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
    
rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla Altkom Akademia S.A., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Bony szkoleniowe EFS

Beneficjentom bonów szkoleniowych udzielamy pełnej informacji na temat poszukiwanego szkolenia, korzyści z jego ukończenia oraz naszych instruktorów.

Dalej

Ścieżki certyfikacyjne

Międzynarodowe certyfikaty są uznaną formą potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych (...) Wymagania warunkujące uzyskanie certyfikatu określają autoryzujące go organizacje...

Dalej

Seminaria i konferencje

Problemowe ujęcie tematów, obiektywizm, wysoki poziom merytoryczny, spotkania ze specjalistami, ciekawe dyskusje to wizytówka naszych seminariów. Każde seminarium składa się z części...

Dalej

Akademia .6 Stron Sukcesu

Szkolenia rozwijające osobiste i społeczne kompetencje pracowników oraz wartości, którymi się kierują.

Dalej
« »
Novell - Firma szkoleniowa VMware - Firma szkoleniowa SAP - Firma szkoleniowa AgilePM - Firma szkoleniowa Cisco - Firma szkoleniowa Microsoft - Szkolenia certyfikowane Red Hat - Firma szkoleniowa PRINCE2 - Szkolenia autoryzowane Global Knowledge / IBM Business Partner - Firma szkoleniowa ITIL - Firma szkoleniowa CIMA - Firma szkoleniowa Ubuntu - Firma szkoleniowa M_O_R - Firma szkoleniowa
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej.
G+
FB